Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2017

Tre viktiga samarbeten på plats. Resultat från ADC-1013 klinisk fas
I-studie i november.

Väsentliga händelser juli-september

· Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience signerade ett avtal om
samutveckling av den bispecifika antikroppen ALG.APV-527. Preklinisk
utveckling och inledande aktiviteter för produktion av kliniskt
material för ALG.APV-527 påbörjades.

· Immunonkologi-samarbetet med Stanfords universitet utökades. Målet
är att med hjälp av biomarkörer förutsäga klinisk effekt av
Alligators produktkandidater.

· Forskningsavtal tecknades med professor Ignacio Melero, MD, PhD,
Navarra universitet i Spanien kring 4-1BB som en målmolekyl för
immunterapi och behandling av cancer.

· Resultaten från den Alligator-drivna kliniska fas I-studien för
ADC-1013 /JNJ-64457107 kommer att presenteras på den vetenskapliga
konferensen SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 32nd Annual
Meeting i november.

· Janssens kliniska fas I-studie för ADC-1013 /JNJ-64457107 pågår med
hittills cirka 50 patienter rekryterade. Händelser efter periodens
utgång Alligator och samarbetspartnern Aptevo Therapeutics meddelade
den 24 oktober att tumörantigenet 5T4, uttryckt på många olika solida
tumörer, är den andra målmolekylen för ALG.APV-527.

Finansiell översikt
Juli-september

· Nettoomsättning 1,8 (4,7) MSEK.

· Rörelseresultat -24,5 (-9,1) MSEK.

· Periodens resultat -25,8 (-7,5) MSEK.

· Resultat per aktie -0,36 (-0,13) SEK.

· Likvida medel inklusive obligationer 588 (659) MSEK.

Januari-september

· Nettoomsättning 5,6 (51,8) MSEK.

· Rörelseresultat -73,0 (-34,0) MSEK.

· Periodens resultat -76,3 (-29,0) MSEK.

· Resultat per aktie -1,07 (-0,49) SEK.

· Periodens kassaflöde -141,5 (-23,8) MSEK varav 74,5 MSEK investerats
i företagsobligationer.

· Under perioden har 1 275 000 (230 000) teckningsoptioner inlösts
till lika många aktier.

Finansiellt sammandrag 2017 2016 2017 2016 2016
(koncernen)
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning, TSEK 1,770 4,661 5,576 51,808 58,240
Rörelseresultat, TSEK -24,459 -9,133 -73,032 -33,952 -56,082
Periodens resultat, TSEK -25,772 -7,545 -76,274 -29,008 -48,356
Periodens kassaflöde, TSEK -25,409 -17,780 -141,479 -23,759
287,135

Likvida medel inkl 587 578 346,457 513,220 346,457 659,136
obligationer, TSEK
Soliditet, % 97% 97% 97% 97% 96%
FoU-kostnader i % av 69.30% 58.30% 69.50% 62.20% 64.30%
rörelsekostnader exkl
nedskrivningar
Resultat per aktie före -0.36 -0.13 -1.07 -0.49 -0.8
utspädning, SEK
Resultat per aktie efter -0.36 -0.13 -1.07 -0.49 -0.8
utspädning, SEK
Genomsnittligt antal 43 33 40 31 31
anställda

Den fullständiga rapporten finns bifogad i länken nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.
Per-Olof Schrewelius, CFO,
per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.

Rein Piir, VP IR, rein.piir@alligatorbioscience.com, 046 286 42 80.
Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.
Telefonnummer 046-286 42 80
www.alligatorbioscience.com (http://www.alligator.se)
Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i denna delårsrapport enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 oktober 2017, kl. 08.00 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-ab...
http://mb.cision.com/Main/12681/2374720/741060.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.