Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience: ATOR-1017 skapar långvarig immunitet - nya prekliniska data presenteras på SI...

Lund den 6 november 2019 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm:
ATORX), meddelar idag att bolaget kommer att presentera nya
prekliniska data som visar att läkemedelskandidaten ATOR-1017 kan
inducera ett långvarigt immunologiskt minne, vilket är av stor
betydelse för framtida patienter. Resultaten kommer att presenteras
på den pågående vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy
of Cancer (SITC) 34th Annual Meeting. ATOR-1017 utvecklas för
behandling av spridd cancer.

Data visar även att behandling med ATOR-1017 aktiverar immunsystemet i
tumörområdet men inte systemiskt. De prekliniska resultaten stödjer
en tumörriktad aktivitet hos ATOR-1017 som avser att fokusera
immunattacken mot tumören i syfte att öka effekten och samtidigt
minimera biverkningar för patienten. En klinisk fas I-studie med
ATOR-1017 är under uppstart med förväntad dosering av den första
patienten inom kort.

"Dessa prekliniska data ger ett starkt stöd för ATOR-1017:s förmåga
att generera ett kraftfullt och långvarigt immunsvar och till och med
ge immunitet mot cancer. Detta är vår fjärde läkemedelskandidat som
går in i klinik och med dess unika tumörriktade profil fortsätter vi
härmed att utveckla nästa generationens immunterapier mot cancer",
säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Den kommande fas I-studien är en dosbestämningsstudie i patienter med
spridd cancer och är första gången ATOR-1017 utvärderas i människa.
Studien kommer att genomföras på tre olika kliniker i Sverige och
omfatta upp till 50 patienter. Det primära målet med studien är att
undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa
en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

Karin Enell Smith, Senior Scientist på Alligator Bioscience, kommer
lördagen den 9 november presentera en poster med titeln "ATOR-1017, a
4-1BB antibody developed for tumor-directed immunotherapy of cancer"
på SITC 34th Annual Meeting i National Harbor, Maryland, USA. Postern
kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
www.alligatorbioscience.com
(https://alligatorbioscience.se/forskning-utveckling/vetenskapliga-publik...)
på dagen för presentationen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 november 2019, kl.14.00.

Om ATOR-1017
ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som binder till den
co-stimulerande receptorn 4-1BB (även känd som CD137) på
tumörspecifika T-celler och NK-celler. 4-1BB har förmåga att aktivera
de immunceller som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB
till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.
ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels
genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den
immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så
kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Målet är en effektiv
tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar sex läkemedels-kandidater i klinisk och
preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015,
ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics
Inc.), ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai
Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under
tickern "ATORX". Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55
medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund,
Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-a...
https://mb.cision.com/Main/12681/2955217/1136709.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.