Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-03

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience får en delmålsbetalning om 50 miljoner kronor från Janssen kopplad till beslut...

Lund den 3 januari 2018 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm:
ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade
läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, tillkännager idag
att en delmålsbetalning om cirka 50 miljoner kronor (6 miljoner USD)
erhålls under avtalet med Janssen Biotech, Inc. avseende ADC-1013
(JNJ-64457107).

Delmålsbetalningen utfaller efter beslutet att starta en klinisk
kombinationsstudie med ADC-1013 och en av Janssens egna
läkemedelskandidater som hämmar målreceptorn PD-1. Detta är den
första av ett antal fördefinierade delmålsbetalningar kopplade till
starten av kombinations- eller fas II-studier som en del av det
kliniska utvecklingsprogrammet för ADC-1013. Totalt kan dessa
delmålsbetalningar uppgå till cirka 300 miljoner kronor (35 miljoner
USD).

Licensavtalet med Janssen Biotech Inc. omfattar potentiella
delmålsbetalningar som totalt uppgår till nära 6 miljarder kronor
(695 miljoner USD). Vid framgångsrik lansering och kommersialisering
är Alligator även berättigat till stegvisa royalty-betalningar
baserade på en global nettoförsäljning av ADC-1013.

"Det är glädjande att vårt samarbete med Janssen fortskrider som
planerat", säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. "Den
kommande kombinationsstudien är ett mycket viktigt steg i den
fortsatta kliniska utvecklingen. Prekliniska data stödjer en positiv
samverkan mellan ADC-1013 och PD-1-blockerande antikroppar och om
resultaten kan upprepas i de kliniska studierna kan detta ge nya
behandlingsmöjligheter för många cancerpatienter".

Alligators samarbetspartner Janssen Biotech, Inc. genomför en klinisk
fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099) för dostitrering med
intravenöst administrerat JNJ-64457107 (ADC-1013). Denna studie pågår
med hittills cirka 50 patienter rekryterade.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Norlén, VD
Telefon: 046-286 42 80
Email: per.norlen@alligatorbioscience.com

Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Detta meddelande innefattar sådan information som Alligator Bioscience
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3
januari 2018, kl.13.30.

Om ADC-1013
ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av cancer.
Nyligen presenterades resultat från en klinisk fas I-studie, den
första i människa, som visade att ADC-1013 tolereras väl och stödjer
den fortsatta kliniska utvecklingen. Prekliniska data har tidigare
visat att ADC-1013, genom bindning till den co-stimulerande receptorn
CD40 på dendritceller, effektivt aktiverar T-celler. Den förhöjda
T-cellsaktiveringen gör det möjligt för kroppens immunsystem att
attackera cancern.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och
preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och
ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen
Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson &
Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering.
Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX".
Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare.
Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer
information, se www.alligatorbioscience.com
(http://www.alligatorbioscience.se/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-fa...
http://mb.cision.com/Main/12681/2424763/773533.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.