Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Alligator Bioscience: Alligator Bioscience presenterar lovande interimsdata i fas I för sin bispecifika läkemedelskandidat...

Lund den 27 april 2020 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm:
ATORX), meddelar att bolaget idag presenterar status för den pågående
kliniska fas I-studien med den bispecifika läkemedelskandidaten
ATOR-1015 som utvecklas för tumörriktad behandling av spridd cancer.
Presentationen kommer att ske på den vetenskapliga konferensen AACR
(American Association for Cancer Research) Annual Meeting som i år
för första gången hålls virtuellt.

I den pågående studien har hittills doser om 400 mg (ca 6 mg/kg)
utvärderats och för närvarande ges dosen 600 mg (ca 10 mg/kg). 18
patienter med varierande cancerformer (tjocktarmscancer, ögonmelanom,
bukspottkörtelcancer, äggstockscancer, gallgångs-cancer, magcancer
och hudcancer) har behandlats och utvärderats avseende säkerhet.
ATOR-1015 har hittills tolererats väl.

"Vi är mycket stolta och glada att vår studie har valts ut för
presentation. Våra lovande resultat hittills visar att ATOR-1015 kan
ges på ett säkert sätt. ATOR-1015 har potential att vara minst lika
effektiv som den behandling som idag finns tillgänglig för dessa
patienter men ge betydligt färre biverkningar", säger Per Norlén, vd
på Alligator Bioscience.

Biverkningarna i studien var generellt milda och övergående, samtliga
av grad 1 eller 2 (på en skala 1-5). Vanligast var
infusionsrelaterade biverkningar (fem patienter). Inga allvarliga
immunrelaterade eller dosbegränsande biverkningar har rapporterats.

Presentationen med titeln "A first-in-human phase 1 study in patients
with advanced and/or refractory solid malignancies to evaluate the
safety of ATOR-1015, a CTLA-4 x OX40 bispecific antibody" kommer att
hållas av Charlotte Russell, Chief Medical Officer på Alligator
Bioscience. Presentationen finns tillgänglig via länken nedan mellan
kl.15.00-24.00 svensk tid idag, samt på bolagets hemsida
www.alligatorbiocience.com.
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/10644

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com
Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27
april 2020, kl. 06.01.

Om ATOR-1015 fas I-studien
Fas I-studien med ATOR-1015 är en doseskaleringsstudie i patienter med
spridd cancer (NCT03782467). Det primära målet med studien är att
undersöka säkerhet och tolerabilitet och fastställa maximalt
tolererbar dos (MTD)/rekommenderad dos för efterföljande fas
II-studier. Första patienten doserades i mars 2019 och resultaten
förväntas kunna avläsas under andra halvåret 2020. Efter att den
maximalt tolererbara dosen eller rekommenderad dos för fas II
fastställts planeras vidare klinisk utveckling av ATOR-1015, primärt
för behandling av spridd hudcancer.

På grund av covid-19-pandemin gjorde flertalet deltagande kliniker i
slutet av mars ett tillfälligt uppehåll i rekryteringen av nya
patienter. Alligator Bioscience har en tät dialog med alla berörda
för att så fort som möjligt återuppta patientrekryteringen. Bolaget
följer klinikernas beslut och utvärderar även lämpliga åtgärder för
att minimera eventuella förseningar som skulle kunna uppstå. Det är i
dagsläget för tidigt att bedöma om rekryteringsuppehållet påverkar
tidslinjen för 2020 och på längre sikt.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik
CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad
kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder
till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den
co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de
områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i
tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och
kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017,
ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101
(i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier
handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Huvudkontoret är
beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se
www.alligatorbioscience.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-bioscience-p...
https://mb.cision.com/Main/12681/3097053/1236177.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.