Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-23

Alligator Bioscience: Alligator meddelar fullbordande av den första kliniska fas I-studien med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013

Pressmeddelande, 23 mars 2017

Lund, Sverige - Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX)
meddelade idag att den första fas I-studien med ADC-1013, en human
agonistisk IgG1-antikropp utvecklad för immunterapi av cancer, har
fullbordats.

Alligator kommer att hålla en livesänd webcast för analytiker,
investerare och media idag, 23 mars 2017 kl 10.30.

Fas I-studien som påbörjades i april 2015 innefattar intratumoral och
intravenös doseskalering med ADC-1013 vid 5 kliniker i Sverige,
Danmark och Storbritannien (ClinicalTrials.gov: NCT02379741). Studien
drivs av Alligator och inkluderar 24 patienter och tio olika
tumörtyper.

Data från studien kommer nu att analyseras, med fokus på säkerhet och
tolerabilitet, men även avseende farmakokinetik, immunogenicitet,
biomarkörsvar och klinisk effekt. Målsättningen är att presentera
resultaten vid ett vetenskapligt möte under fjärde kvartalet 2017,
följt av publicering i en vetenskaplig tidskrift.

"Studien har fortlöpt mycket väl och vi ser nu fram emot att utvärdera
data," säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. "Jag vill tacka
alla patienter och deras familjer, liksom prövare och klinisk
personal som har gjort det möjligt att framgångsrikt fullborda
studien före uppsatta tidslinjer."

I augusti 2015 inledde Alligator ett partnerskap med Janssen Biotech
Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen,
som inlicensierat globala rättigheter att utveckla och
kommercialisera ADC-1013.

I oktober 2016 inledde Janssen Biotech Inc. En andra fas I-studie
(ClinicalTrials: NCT02829099). Denna studie fortgår enligt plan och
fokuserar helt på intravenös doseskalering med ADC-1013
(JNJ-64457107).

Webcast
Denna webcast sänds live via nedanstående länk och kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida 30 minuter efter avslutad
livesändning.

https://wonderland.videosync.fi/2017-03-23-alligator-bioscience-press-co...

Telefonnummer för deltagare från:
Europa: +442030089806
Sverige: +46856642669
USA: +18558315944

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, CEO
Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
mars 2017 klockan 08:00 (CET).

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar
tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators
läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska
produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal
forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala
rättigheterna för utveckling och kommercialisering av ADC-1013 till
Janssen Biotech Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson &
Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm
under tickern "ATORX". Bolaget grundades 2001 och har idag 40
medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund,
Sverige. För mer information, vänligen besök
www.alligatorbioscience.se.

Om ADC-1013
ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, en receptor
på antigenpresenterande celler som exempelvis dendritceller. Den
funktionella aktiviteten av ADC-1013 har undersökts i så kallade in
vitro- och in vivo-modeller där aktivering av CD40 på dendritceller
leder till en dramatisk ökning av antalet effektor-T-celler som
attackerar tumören. Dessutom förväntas detta skapa ett tumörspecifikt
minne som kan leda till långvarig immunitet mot cancern.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/alligator-meddelar-full...
http://mb.cision.com/Main/12681/2221399/646887.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.