Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Alligator Bioscience: Resultaten från Alligator Biosciences kliniska fas I-studie stödjer fortsatt klinisk utveckling av A...

Lund den 7 november 2017 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm:
ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade
läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, tillkännager idag
resultat från en klinisk fas I-studie, den första i människa, för
läkemedelskandidaten ADC-1013 (JNJ-64457107), en human, monospecifik
aktiverande IgG1-antikropp riktad mot målmolekylen CD40.
Studieresultaten visar att ADC-1013 generellt tolereras väl och
stödjer fortsatt utveckling av ADC-1013 som enkel- eller
kombinationsbehandling. Data kommer att presenteras både som ett
muntligt föredrag och en posterpresentation på konferensen Society
for Immunotherapy of Cancer (SITC) 32nd Annual Meeting i National
Harbor, USA, den 10 och 11 november 2017.

"Vi är väldigt glada över de fortsatta framstegen och dessa lovande
tidiga data för ADC-1013", sade Per Norlén, VD på Alligator
Bioscience. "Resultaten visar att ADC-1013 tolereras väl av
cancerpatienter i kliniskt relevanta doser. Det finns tydliga tecken
som visar på aktivering av CD40-receptorer, vilket tillsammans med de
kliniska observationerna ger oss stor tillförsikt inför den fortsatta
kliniska utvecklingen av ADC-1013".

Totalt 23 patienter behandlades med ADC-1013, antingen genom
intratumoral eller intravenös administrering. Fokus i denna studie
har varit intratumoral administrering, endast fem patienter fick
ADC-1013 intravenöst. Alligators samarbetspartner Janssen Biotech,
Inc. genomför för närvarande en fas I doseskaleringsstudie som
utvärderar intravenös administrering av ADC-1013.

Biverkningarna genom hela studien bestod i huvudsak av trötthet,
feber, illamående och kräkningar, majoriteten CTCAE grad 1 eller 2
och övergående. Intratumoral administrering av ADC-1013 i ytligt
liggande metastaser tolererades väl i doser upp till minst 400 ?g/kg.
Två patienter fick dosbegränsande biverkningar (grad 3, magont) vid
injektion av 400 ?g/kg ADC-1013 i djupare lesioner (i levern).

I analysen av de sekundära studieparametrarna för effekt sågs som
bästa resultat en patient uppnå stabil sjukdom i minst tolv månader.
Patienten erhöll 400 ?g/kg intratumoralt i en ytlig tumör och
därefter skedde en individuell doseskalering upp till 900 ?g/kg.

Alligator Bioscience kommer att delta på SITC-konferensen både med ett
muntligt föredrag och en posterpresentation med titeln
"First-in-human study with intratumoral administration of a CD40
agonistic antibody: preliminary results with ADC-1013/JNJ-64457107 in
advanced solid malignancies". Den muntliga presentationen kommer att
hållas under programpunkten Kliniska prövningar: Nya substanser,
vilken startar kl.19.45 svensk tid (13.45 lokal tid, ET) den 10
november 2017. Tillhörande poster kommer att presenteras på lördag
den 11 november.

För vidare information om programmet, se konferensens hemsida:
www.sitcancer.org/2017/home.

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Detta meddelande innefattar sådan information som Alligator Bioscience
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
november 2017, kl.14.00.

Fakta till redaktionen:

Om ADC-1013
ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av olika
former av cancer. Prekliniska data har visat att ADC-1013, genom
bindning till den co-stimulerande receptorn CD40 på dendritiska
celler, effektivt aktiverar T-celler. Den förhöjda
T-cellsaktiveringen gör det möjligt för kroppens immunsystem att
attackera cancern. Även cancerceller kan uttrycka CD40 på cellytan
vilket gör att ADC-1013 som en sekundär verkningsmekanism även direkt
kan avdöda cancerceller.

I augusti 2015 utlicensierade Alligator globala rättigheter för vidare
utveckling av ADC-1013 (JNJ-64457107) till Janssen Biotech, Inc.,
vilka för närvarande genomför en klinisk fas I doseskaleringsstudie
(ClinicalTrials: NCT02829099) med intravenös administrering av
ADC-1013. Den studien pågår med cirka 50 patienter rekryterade
hittills.

Om ADC-1013 intratumoral klinisk fas I-studie
Studien som ska presenteras är en multi-center, öppen fas I-studie i
patienter med långt framskriden (solid) tumörsjukdom som inte längre
svarar på standardbehandling. Studien utvärderar säkerhet och
tolerabilitet, farmakokinetik, immunogenicitet, biomarkörsvar och
kliniska parametrar för ADC-1013. Det är en doseskaleringsstudie som
innefattar både intratumoral (22,5-400 µg/kg) och intravenös (75
µg/kg) administration av ADC-1013 och som utförts på fem olika
sjukhus i Sverige, Danmark och Storbritannien. Tjugofyra patienter
rekryterades och tio olika tumörtyper ingår i studien, vilken
genomfördes av Alligator. För vidare information, se
www.clinicaltrials.gov; NCT02379741.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och
preklinisk utvecklingsfas (ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och
ALG.APV-527) samt ett antal tidiga forskningsprojekt. ADC-1013
(JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av
läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global
utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq
Stockholm under tickern "ATORX". Bolaget grundades 2001 och har idag
cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i
Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com
(http://www.alligatorbioscience.se/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/resultaten-fran-alligat...
http://mb.cision.com/Main/12681/2384795/747578.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.