Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Alligator Bioscience: Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Alligator Bioscience AB

Lund den 13 november 2017 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm:
ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade
läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att
valberedningen inför årsstämman den 26 april 2018 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman
den 2 maj 2017 ska valberedningen inför Alligator Bioscience
årsstämma 2018 bestå av fyra ledamöter, representerande de tre
största aktieägarna per den sista vardagen i september, jämte
styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse
ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande
största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2018
fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans
representerar cirka 19,5 procent av antalet aktier och röster i
bolaget per utgången av september 2017:

- Kirsten Drejer, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S;
- Jonas Sjögren, representerande eget innehav;
- Berit Levy, representerande Lars Spånberg; och
- Peter Benson, styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och
framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal
stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda
ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av
de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens
utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av
valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av
valberedning och beslut om instruktion för valberedningen inför
årsstämman 2019.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till
valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen"
till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator
Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att
valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha
inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2017, kl. 11.15.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som
utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators
projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och
preklinisk utvecklingsfas (ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och
ALG.APV-527) samt ett antal tidiga forskningsprojekt. ADC-1013
(JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av
läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global
utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq
Stockholm under tickern "ATORX". Bolaget grundades 2001 och har idag
cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i
Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com
(http://www.alligatorbioscience.se/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/valberedning-utsedd-inf...
http://mb.cision.com/Main/12681/2388083/750543.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.