Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2021

Selskabsmeddelelse nr. 30/2021

Delårsrapport for 3. kvartal 2021

Alm. Brand har indgået betinget aftale om salg af Alm. Brand Liv og Pension jf. selskabsmeddelelse nr. 29/2021 af 1. oktober 2021. Som følge heraf henregnes resultatet i Alm. Brand Liv og Pension under resultat af ophørende aktivitet, og resultat af fortsættende aktiviteter omfatter således Forsikring og Øvrige aktiviteter.

  • Alm. Brands resultat for 3. kvartal 2021 blev et overskud af fortsættende aktiviteter 174 mio. kr. før skat mod et overskud på 218 mio. kr. i 3. kvartal 2020. Resultatet afspejler en tilfredsstillende udvikling i Forsikring med en fortsat forbedring i den underliggende skadesudvikling, men til gengæld øgede erstatningsudgifter relateret til vejrligsskader.
  • Resultat af fortsættende aktiviteter for perioden 1.-3. kvartal 2021 blev 590 mio. kr. eksklusive særlige omkostninger vedrørende Codan-transaktionen mod 506 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er meget tilfredsstillende.
  • Alm. Brand opjusterede sine forventninger med 500 mio. kr. til et samlet resultat før skat på 1.200-1.250 mio. kr. i forbindelse med annonceringen af det betingede salg af Alm. Brand Liv og Pension, jf. selskabsmeddelelse nr. 29/2021 af 1. oktober 2021. Disse forventninger fastholdes.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

Vi leverer et tilfredsstillende kvartal med god lønsomhed i den underliggende forretning. Det giver os et godt afsæt, når vi inden længe overtager Codans danske forretning. Forberedelserne er således på sporet med en A+’rating af forsikringsselskabet fra kreditvurderings-instituttet Fitch samt udstedelsen af obligationer til delvis finansiering af opkøbet. Næste skridt er at gennemføre den annoncerede fortegningsemission, hvilket fuldender finansieringen af det samlede opkøb. Vi ser frem til at sammenlægge de to selskaber og skabe et nyt og større Alm. Brand, hvor vi efter salget af pensionsforretningen med fuld fokus på skadesforsikring vil opnå en solid position med en klar ambition om at levere de bedste forsikringsløsninger til vores snart 700.000 kunder.

Alm. Brands resultat for 3. kvartal 2021 blev et overskud af fortsættende aktiviteter på 174 mio. kr. før skat mod et overskud på 218 mio. kr. før skat i 3. kvartal 2020.

Forsikring fik i 3. kvartal 2021 et forsikringsteknisk resultat på 170 mio. kr. mod 210 mio. kr. i 3. kvartal 2020. Resultatet afspejlede en positiv udvikling i den underliggende forsikringsdrift, som viste sig i en forbedring af den underliggende Combined Ratio eksklusive Covid-19 på 2,0%-point. Øgede erstatningsudgifter til vejrligsskader samt en mindre Covid-19 effekt reducerede det forsikringstekniske resultat. Bruttopræmieindtægterne steg 2,5% til 1.376 mio. kr. og Combined Ratio eksklusive afløbsgevinster blev 90,2 mod 86,2 i samme kvartal 2020. Resultatet i Forsikring indeholdt tillige et positivt bidrag fra investeringer på 7 mio. kr. mod 23 mio. kr. i samme kvartal sidste år, hvorefter resultatet før skat blev et overskud på 177 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende.

Ophørende aktivitet

Alm. Brand har indgået aftale om salg af Alm. Brand Liv og Pension til Nordic I&P jf. selskabsmeddelelse nr. 29/2021 af 1. oktober 2021. Handlen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og ventes gennemført snarest herefter. Som følge heraf henregnes resultatet i Alm. Brand Liv og Pension under resultat af ophørende aktivitet.

Alm. Brand Liv og Pension fik i 3. kvartal 2021 et overskud på 39 mio. kr. efter skat mod 32 mio. kr. efter skat i 3. kvartal 2020, og de samlede pensionsindbetalinger blev på 297 mio. kr. i kvartalet mod 323 mio. kr. i samme kvartal sidste år primært som følge af et fald i engangsindbetalingerne. Resultatet er tilfredsstillende.

Opdatering på købet af Codan Forsikrings danske forretning

Aktiviteterne afledt af købet af Codan forløber som planlagt og omfatter dels forberedelser i relation til den operationelle sammenkøring af de to selskaber og dels indhentning af nødvendige myndighedsgodkendelser og forberedelse af den forestående kapitaltilførsel.

Et væsentligt skridt på vejen blev taget med afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling i Alm. Brand A/S den 2. september 2021, hvor det blev vedtaget at ændre vedtægterne, således at de giver mulighed for at forhøje selskabskapitalen og dermed gennemføre den forestående fortegningsemission.

Alm. Brand af 1792 fmba solgte jf. selskabsmeddelelse nr. 23/2021 af 26. august 2021 aktier i Alm. Brand A/S for et samlet provenue på 914 mio. kr., hvorved Foreningens ejerandel blev nedbragt til 45%. Foreningen vil med afsæt heri tegne fuldt ud på de tegningsretter, som den forventeligt vil blive tildelt i forbindelse med den forestående fortegningsemission, og den vil således som minimum fastholde sin ejerandel af Alm. Brand A/S.

Forventninger til 2021

Alm. Brand fastholder sin forventning for 2021 til et samlet resultat før skat på 1.200-1.250 mio. kr.

For Forsikring forventes et resultat på 800 mio. kr. før skat og eksklusive afløbsresultat for årets sidste kvartal.

For Øvrige aktiviteter forventes uændret et underskud på 175 mio. kr. inklusive omkostninger forbundet med købet af Codan.   

Salget af Alm. Brand Liv og Pension A/S forventes at medføre restruktureringsomkostninger i niveauet 60 mio. kr.

Endvidere forventer Alm. Brand et resultat af ophørende aktivitet på 650-675 mio. kr. før skat. For Pension forventes uændret et resultat på 100 mio. kr. før skat for hele 2021 tillagt forventet resultat for syge/ulykkesforsikring på 20 mio. kr. før skat, som tidligere har indgået i resultatet for Forsikring. Derudover indgår gevinst på knap 545 mio. kr. ved salg af Alm. Brand Liv og Pension A/S efter indregning af direkte salgsrelaterede omkostninger.

Forventningerne til præmievæksten fastholdes på 1,5%-2,0%, idet fokus er på fortsat lønsom vækst. Omkostnings-procenten for hele året forventes at blive som tidligere udmeldt, dvs. i niveauet 17-17,5%. Combined Ratio forventes at blive i niveauet 87.

De finansielle forventninger er baseret på en fortsættelse af et lavt renteniveau i 2021. Koncernen har en betydelig portefølje af investeringsaktiver og et fortsat lavt renteniveau påvirker derfor koncernens samlede resultatdannelse.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 28. oktober 2021, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside www.investorrelations.almbrand.dk

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

Danmark: +45 7815 0107
Storbritannien: +44 333 300 9272
USA: +1 631 913 1422 PIN: 93450150#

Link til webcast: her.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Senior Investor Relations Officer
Mikael Bo Larsen
mobil nr. 51 43 80 02
        
Presse:        

Pressechef
Maria Lindeberg
mobil nr. 24 99 84 55

 

Vedhæftede filer


Författare GlobeNewswire