Du är här

2018-08-24

ALM Equity AB: ALM Equity ökar investeringarna i fyra projekt

Stockholm, 2018-08-24

ALM Equity AB köper, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, Kopparnäsets
dotterbolag Kopparnäset Projektholding AB som äger följande andelar i fyra
av ALM Equitys bostadsutvecklingsprojekt;

* The Brick (Telefonplan) – 50 %,
* Kista Square Garden (Kista) – 20 %,
* Ingenting (Solna) – 25 %; och
* Saltsjö-Järla (Nacka) – 50 %.

Köpeskillingen om 350 Mkr motsvarar nominellt värde av investerat kapital
plus upplupen ränta om 5%. ALM Equity AB har möjlighet att finansiera
förvärvet med egen kassa och/eller utgivande av preferensaktier som
garanteras av Kopparnäset AB upp till 350 Mkr. Kopparnäset AB är dessutom
kvar som ALM Equity AB:s näst största aktieägare.

"Jag hade aldrig anat att mina engagemang i nöjesbranschen skulle bli så
omfattande som de har blivit de senaste åren. Mamma Mia the Party ska ut i
världen med början i London i juni nästa år och ABBA:s avatarprojekt ska
lanseras. Samtidigt har Pop House på Djurgården (med bl.a. ABBA-muséet)
förvärvat Cirkus, som ska fyllas med kreativt innehåll och detsamma gäller
restaurang/hotell Slottsholmen i min hemstad Västervik.
Fastighets-utveckling intresserar mig fortfarande väldigt mycket, men jag
ser nu att jag varken har tid eller ork att ägna projekten i ALM Equity,
där jag är delägare, den uppmärksamhet de förtjänar. Jag är glad och
tacksam över att Joakim och ALM Equity tar över ansvaret. Jag kommer
fortsättningsvis att följa ALM:s utveckling mycket nära som näst största
aktieägare." säger Kopparnäsets ägare Björn Ulvaeus.

”Björns engagemang har varit ett mycket uppskattat och värdefullt bidrag
för övriga aktieägare i projekten. Det blir betydligt tråkigare på
styrelsemötena i projektbolagen men vi hoppas att Björn Ulvaeus kan förse
oss med en ersättare i form av en ABBAtar”. säger Joakim ALM, VD ALM
Equity.

Projekten The Brick (Telefonplan) och Ingenting (Solna) är i produktion och
har vinstavräknats. Den momentana effekten av förvärvet är att resultat per
30/6 2018 enligt segmentredovisningen förbättras med 79,4 Mkr. Enligt IFRS
redovisas förändringen inte över resultaträkningen utan ökar det egna
kapitalet för moderbolagets aktieägare med 38,8 Mkr. Projekten kommer
vidare att påverka resultaten framåt positivt då kvarvarande projektvinster
avräknas. Framtida vinster enligt IFRS redovisas över resultatet.

En effekt av förvärvet av andelarna i projektet Ingenting (Solna) blir att
försäljningsgraden i projektet minskar till 50% eftersom affären annars
blir intern för ALM Equity. ALM Equitys kommande andelar i
förvaltningsbolaget kan komma att uppgå till 75%. Projektet Ingenting är
fullt uthyrt på ett tioårigt avtal och det beräknade driftnettot efter
färdigställande uppgår till 72 Mkr per år plus uppräkning med index.
Förvaltningsprojektet Ingenting tillträds succesivt med start Q2 2019.

Projekten Kista Square Garden (Kista) och Saltsjö-Järla (Nacka) är
detaljplaneprojekt med befintliga kassaflöden. Detaljplanen för Kista
Square Garden (Kista) för bostäder förväntas antas första halvåret 2019
varefter fastigheten kommer att utvecklas till ett förvaltningsprojekt med
1 000 bostäder och kommersiella ytor på 10 000 kvm. Detaljplanen för
Saltsjö-Järla (Nacka) förväntas antas under 2020 och 300 bostäder kommer
att byggas för förvaltning.

Då Kopparnäset är näst största ägare i ALM Equity avser ALM Equitys
styrelse att fatta beslut om att kalla till extra bolagsstämma för
godkännande av affären. Vidare avser styrelsen att fatta beslut om att
föreslå att ALM Equitys stämma bemyndigar styrelsen att emittera
preferensaktier varigenom bolaget kan få in 370 Mkr att användas för
finansiering av förvärven. Båda besluten avses att tas på samma stämma.
Vissa större aktieägare, som tillsammans innehar aktier som representerar
mer än 60% av rösterna, står bakom beslutet att genomföra förvärven och
nyemissionerna. Kopparnäset kommer att avstå från att rösta.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, 073-396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt,
framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North
Stockholm med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns
www.almequity.se

Offentliggörande
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 augusti 2018, klockan 14:45.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.