Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

ALM Equity AB: ALM EQUITY SÄLJER 204 BOSTÄDER TILL KOPPARNÄSET FÖR FÖRVALTNING. BOSTÄDERNA AVSER PROJEKT LIGNUM VID TE...

Stockholm den 13 augusti 2019

Den 24:e augusti 2018 förvärvade ALM Equity andelar i fyra
utvecklingsprojekt från Kopparnäset för 350 Mkr mot en revers som kunde
betalas med utgivande av preferensaktier eller med andra medel. Av denna
summa har ca 90 Mkr redan återbetalats med kassa. Det har nu avtalats att
reglering av den kvarvarande skulden, inklusive ackumulerad ränta, sker
genom att Kopparnäset förvärvar 204 bostäder i projekt Lignum (125 Mkr),
Kopparnäset övertar ALM:s fordran på det gemensamma projektet Slottsholmen
on Water (20 Mkr) samt genom en kvittningsemission av preferensaktier (se
separat pressmeddelande).

Projekt Lignum är en byggrätt med färdigt bygglov för utveckling av 204
förvaltningsbostäder samt garage och lokaler i Telefonplan, Stockholm.
Kopparnäset har nu förbundit sig att investera 125 Mkr för att förvärva
projektet vid färdigställande för ett underliggande fastighetsvärde om 500
Mkr (25% eget kapital). Förvaltningen av projektet kommer ske via ALM:s
dotterbolag Svenska Nyttobostäder AB ?SNB? som också succesivt kan få en
ägarandel i projektet på upp till 50% vid framgångsrik förvaltning.

?Kopparnäset och ALM Equity har en lång historik av nytänkande
affärssamarbeten. Det är därför extra roligt att Kopparnäset vill investera
med oss i förvaltning i ett av våra största utvecklingsområden,
Telefonplan. Det finns redan idag en väldigt stor efterfrågan för alla
typer av bostäder i området och via vårt förvaltningsbolag SNB finns
möjligheter att skapa stora mervärden för båda parter? säger Joakim Alm, VD
i ALM Equity AB.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 ? 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger
och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på
NASDAQ First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet
ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00,
E-post:certifiedadviser@penser.se

.

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

.

Författare Hugin Nyheter