Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

ALM Equity AB: NYEMISSION (KVITTNINGSEMISSION) AV PREFERENSAKTIER I ALM EQUITY AB

Stockholm den 13 augusti 2019

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 13 augusti 2019, med stöd av
bemyndigande lämnat på årsstämman den 13 juni 2019, om en riktad nyemission
av högst 1 285 926 preferensaktier.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med
högst 12 859 260 kronor genom utgivande av högst 1 285 926 nya
preferensaktier. Teckningskursen är 96,94 kronor per ny preferensaktie,
motsvarande det viktade medelvärdet av betalkursen för ALM Equitys
preferensaktie under perioden 28 juni 2019 till och med 8 augusti 2019 med
avdrag för rabatt om fem (5) procent på medelvärdet. Aktiekapitalet kommer
efter emissionen uppgå till totalt 199 728 750 kronor fördelat på 19 972
875 aktier, varav 9 818 275 är preferensaktier.

Teckningsberättigad är Kopparnäset Kapitalförvaltning AB, org.nr.
556864-9940.  Betalning för aktierna kommer ske genom kvittning av fordran.
Av den totala fordran om 124 657 717  kronor kommer 124 657 666 kronor och
44 öre att användas för kvittning och resterande del om 50 kronor och 56
öre betalas ut kontant.

Bakgrunden till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att betalning för preferensaktierna ska ske genom
kvittning av fordran som Kopparnäset Kapitalförvaltning AB innehar på ALM
Equity i enlighet med den revers som ställdes ut av bolagets dotterbolag
ALM Små Bostad AB, vilken sedermera har övertagits av ALM Equity, i samband
med ALM Små Bostad AB:s förvärv av Kopparnäset Projektholding AB, org.nr.
559158-0740. Förvärvet pressmeddelades 24 augusti 2018.

ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 ? 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger
och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på
NASDAQ First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet
ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00,
E-post:certifiedadviser@penser.se

.

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.