Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

ALM Equity träffar villkorat avtal om förvärv av JMs och HSBs andelar i Småa AB

och HSBs andelar i Småa AB

2017-02-08

ALM Equity har tecknat avtal med JM AB och HSB Projektpartner AB om köp av JMs,
35,7% och HSBs 35,7% av aktierna i Småa AB, vilket utgör 71,4 % av aktierna och
rösterna i bolaget. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 620,3 Mkr och för
att affären ska fullföljas krävs att en betydande andel av övriga aktieägare i
Småa AB säljer sina andelar. ALM Equity har lämnat erbjudande till resterande
aktieägare om köp av övriga aktier i Småa. Det totala förvärvspriset uppgår
till 870 mkr och kommer att finansieras genom banklån på 600 Mkr och
preferensaktier.

Tillträde och betalning är beräknat till det första halvåret 2017. Förutsatt
att affären fullföljs kommer det medföra att ALM Equity & Småa tillsammans har
en byggrättsportfölj på 10 600 bostäder i Stockholm med omnejd.

Omsättningen i den nya koncernen kommer att vara mer än 2 mdr kr per år baserat
på 2015 års bokslut. 2015 hade Småa en omsättning på 1 037 Mkr och ett resultat
efter skatt på 79 Mkr. Motsvarande år hade ALM Equity en omsättning på 934 Mkr
och ett resultat efter skatt på 161 Mkr.

Småa startade 1927 och har varit en viktig aktör i Stockholms utbyggnad och
satt stark prägel på stadens utveckling genom mer än 23 000 byggda bostäder och
har cirka 80 anställda. ALM Equity är en aktör med samma ambition och fokus –
vi vill bygga Stockholm samt utveckla branschen. För närvarande har ALM Equity
1 200 bostäder i produktion. Tillsammans blir parterna en stark aktör på
Stockholmsmarknaden med över 1 600 bostäder i produktion och 10 600 bostäder i
portföljen att utveckla framgent. Det gemensamma bolaget skall bli den bästa
bostads- och stadsdelsutvecklaren i Stockholm och vara det självklara valet
från första boendet, till familjebildandet i lägenhet eller hus.

"Småa är ett stabilt företag med stark kompentens, gott rykte och fina
byggrätter. Vi kompletterar varandra i erbjudande och DNA och vi ser goda
möjligheter att utvecklas tillsammans genom att kunna jobba närmare varandra.
Med ett gemensamt erbjudande kommer vi kunna utvecklas väl framöver. För
aktieägarna i ALM Equity innebär detta ett positivt resultattillskott
framgent.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

”Det är glädjande att vi träffat avtal med ALM Equity som har goda
förutsättningar att bli en långsiktigt bra ägare av Småa. JM har sedan 1994 ägt
aktier i bolaget och har tillsammans med övriga ägare framgångsrikt utvecklat
bolaget till att idag vara en självständig samhällsutvecklare av kvalitativa
bostäder,” säger Johan Skoglund, VD JM AB.

”Småa är ett starkt varumärke och ett välskött bolag med kompetenta
medarbetare, som det har varit ett nöje att samarbeta med och utveckla
tillsammans med de övriga ägarna, JM och Småa. Genom försäljningen fokuserar
HSB Projektpartner mer på den egna verksamheten som är bostadsproduktion till
HSBs medlemmar och bosparare. Målet är att öka produktionen de kommande åren
för att svara upp mot behovet på marknaden,” säger Magnus Ekström, tf. vd HSB
Projektpartner AB.

”Den nya ägarstrukturen kommer att ge Småa AB bättre förutsättningar att
fortsätta den starka tillväxt som bolaget är inne i. Tillsammans med ALM Equity
kommer vi att bli en av de ledande aktörerna på bostadsmarknaden i
Stockholmsområdet vilket känns mycket spännande och stimulerande,” säger
Fredrik Arpe, VD Småa AB.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt,
framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med
kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser
är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på
www.almequity.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 februari 2016 kl 7.00.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.