Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Alma Media: Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Hyvä kannattavuuden ja digitaalisen liiketoiminnan kasvu toisella vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 22.7.2016 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016:

HYVÄ KANNATTAVUUDEN JA DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KASVU TOISELLA
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2016:

- Liikevaihto 92,0 (73,0) milj. euroa, kasvua 25,9 %.

- Oikaistu liikevoitto 9,9 (6,8) milj. euroa, 10,8 % (9,3 %)
liikevaihdosta, kasvua 45,5 %.

- Liikevoitto 9,1 (8,1) milj. euroa eli 9,9 % (11,1 %) liikevaihdosta,
kasvua 12,5 %.

- Osakekohtainen tulos 0,07 (0,07) euroa.

- Alma Markets: Vahva kasvu ulkomailla ja kotimaassa jatkui.

- Alma Talent: Talentum integraatiosta saadut hyödyt nostivat
liikevoittoa.

- Alma News & Life: Segmentin verkkomainonta kasvoi 26,6 %.

- Alma Regions: Kannattavuus heikkeni hieman vertailukaudesta.

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2016:

- Liikevaihto 178,7 (144,9) milj. euroa, kasvua 23,3 %.

- Oikaistu liikevoitto 15,4 (8,7) milj. euroa, 8,6 % (6,0 %)
liikevaihdosta, kasvua 77,1 %.

- Liikevoitto 11,6 (10,8) milj. euroa eli 6,5 % (7,4 %)
liikevaihdosta, kasvua 7,8 %.

- Osakekohtainen tulos 0,08 (0,09) euroa.

- Velkaantumisaste kauden lopussa oli 55,7 % ja omavaraisuusaste 41,9
%.

AVAINLUVUT 2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos 2015
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 92,0 73,0 25,9 178,7 144,9 23,3 291,5
Sisältöliikevaihto 32,6 24,2 34,7 65,0 50,1 29,6 104,1
Sisältömyynti, 28,9 22,5 28,6 57,9 47,0 23,3 97,0
painettu
Sisältömyynti, 3,7 1,7 114,7 7,0 3,2 123,2 7,1
verkko
Mainosmyynnin 45,6 38,4 18,8 86,3 73,9 16,8 148,2
liikevaihto
Mainosmyynti, 19,4 17,8 9,1 35,9 34,5 3,8 66,2
painettu
Mainosmyynti, 26,2 20,6 27,5 50,5 39,3 28,5 82,0
verkko
Palveluliikevaihto 13,8 10,5 31,7 27,4 20,9 31,0 39,2
Oikaistut kokonaiskulut 82,2 66,4 23,8 163,6 136,4 19,9 268,7
Oikaistu käyttökate 14,4 10,2 40,9 24,3 15,6 56,5 37,4
Käyttökate 13,6 11,5 18,3 20,5 17,6 16,6 34,5
Oikaistu liikevoitto 9,9 6,8 45,5 15,4 8,7 77,1 23,4
% liikevaihdosta 10,8 9,3 8,6 6,0 8,0
Liikevoitto (-tappio) 9,1 8,1 12,5 11,6 10,8 7,8 17,7
% liikevaihdosta 9,9 11,1 6,5 7,4 6,1
Tilikauden tulos 6,9 6,3 9,0 8,5 8,2 4,3 12,1
Tulos/osake, EUR 0,07 0,07 -5,2 0,08 0,09 -14,2 0,13
(laimentamaton ja
laimennettu)

Verkkoliiketoiminnan 33,8 26,1 29,5 65,4 50,2 30,1 104,2
liikevaihto
Verkkoliiketoiminta, % 36,7 35,7 36,6 34,7 35,7
liikevaihdosta

Näkymät vuodelle 2016:

Suomen kansantalouden arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan
vain vähän vuonna 2016. Alma Medialle tärkeiden itäisten
Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian kansantalouksien
arvioidaan kasvavan, mutta vähemmän kuin vuonna 2015.

Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan
määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2016; mainonta
verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee. Mainonnan
kokonaismäärän ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2016.

Loppuvuodesta 2015 toteutunut Talentum-yrityskauppa kasvattaa Alma
Median liikevaihtoa ja liikevoittoa vuonna 2016. Alma Media arvioi
vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden
2015 tasosta. Vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 milj. euroa ja
oikaistu liikevoitto 23,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median ensimmäisellä neljänneksellä alkanut hyvä kehitys jatkui
toisella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto kasvoi 26 prosenttia
92 milj. euroon muun muassa Talentumin hankinnan sekä Alma Marketsin
ja News & Lifen myynnin hyvän kehityksen johdosta. Oikaistu
liikevoitto parani 46 % 9,9 milj. euroon. Osakekohtaista tulosta
rasitti Alma Talentin Ruotsin liiketoiminnan
uudelleenjärjestelykuluista tehty 1,5 milj. euron varaus.

Alma Markets -segmentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20
prosenttia ja liikevoitto 25 prosenttia. Erinomaisen kehityksen
taustalla olivat sekä ulkomaiset rekrytointipalvelut että kotimaan
markkinapaikat.

Alma Talentin vertailukelpoinen liikevaihto parani hieman. Sen sijaan
liikevoitto parani merkittävästi syntyneiden kulusynergioiden
seurauksena Talentumin liiketoimintojen integroiminen uudeksi
kokonaisuudeksi edistyi suunnitellusti ja hyvässä hengessä. Suomen
toimintojen uudelleenjärjestelyt ovat toimitilamuutot mukaan lukien
pääosin toteutettu. Integraatiotyö jatkuu vielä etenkin Ruotsin
toiminnoissa, missä tehtiin kesäkuussa merkittäviä
uudelleenjärjestelypäätöksiä.

Alma News & Lifen digitaalisessa mainosmyynnissä oli kolmas
perättäinen reilun kasvun neljännes. Yksikön digitaalisten
kuluttajapalveluiden liikevaihto kasvoi muun muassa Rantapallo.fi.n
enemmistön oston myötä. Digitaalisen liiketoiminnan hyvän kehityksen
ja toisaalta laskevan irtonumeromyynnin johdosta digitaalisen
liikevaihdon osuus nousi jo 41 prosenttiin yksikön liikevaihdosta.
Yksikön tulos yli kaksinkertaistui.

Alma Regions -yksikön alue- ja paikallismedian digitaalisen sisältö-
ja mainosmyynnin kehitys oli toisella neljänneksellä hyvää.
Digitaalisen myynnin kasvava volyymi ei kuitenkaan vielä riitä
kattamaan painetun median laskevan myynnin jättämää aukkoa, joten
yksikön liikevaihto ja oikaistu liikevoitto laskivat.

Kokonaisuutena Alma Median joukkuepeli ja vahvat media- ja
palvelubrändit osoittivat toimivuutensa edelleen haasteita täynnä
olevassa toimintaympäristössä. Alma Median Keski-Euroopan
toimintamaissa taloudellinen kehitys jatkui hyvänä, mikä luo
edellytykset Alma Marketsin rekrytointipalveluiden menestykselle myös
jatkossa. Ruotsin vahva talous tarjoaa hyvän alustan Alma Talentin
Ruotsin toimintojen uudelle kasvulle. Suomen orastava talouskasvu on
sen sijaan vaakalaudalla muun muassa eurooppalaisen poliittisen
sekaannuksen vaikuttaessa taloudellisiin päätöksiin.

Suomalaisten yritysten omien tuotteiden suhteellisen vähäinen
markkinointi on tutkitusti ongelma kansalliselle kilpailukyvyllemme.
Alma Media pyrkii toiminnallaan ja aloitteillaan tukemaan
kasvumyönteisen ilmapiirin vahvistumista Suomessa. Näemme, että
markkinointi-investointien merkittävä kasvattaminen olisi yksi
keinoista rakentaa paitsi yritysten, myös koko Suomen kasvua ja
menestystä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja
medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar
Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai
Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös
muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla
klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen
kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 22.7.2016 klo
13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358(0)9
2310 1620 (osallistumiskoodi: 3704124) tai seurata sitä osoitteessa
www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset
(webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2016

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2016
seuraavasti:

- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016 perjantaina 28.10. noin klo
9.00.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin
keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat
Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti,
Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää
kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös
tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä
mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta
Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa
työskentelee noin 2 500 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30
% toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2015 liikevaihto oli
291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä.
Lue lisää: www.almamedia.fi.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/alma-media/r/alma-median-osavuosikatsaus-tammi...
http://mb.cision.com/Main/11209/2049384/542772.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.