Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Alma Media: Koronaepidemia laski liikevaihtoa selvästi, kustannussäästöt hidastivat oikaistun liikevoiton laskua. Myyntivoitto alueellisen median liiketoiminnasta paransi osakekohtaista tulosta.

Alma Media Oyj              Puolivuosikatsaus                  17.7.2020 klo 8.00

ALMA MEDIAN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2020:

Koronaepidemia laski liikevaihtoa selvästi, kustannussäästöt hidastivat oikaistun liikevoiton laskua. Myyntivoitto alueellisen median liiketoiminnasta paransi osakekohtaista tulosta.

Alma Media tiedotti 30.4.2020 saaneensa päätökseen alueellisen sanomalehti- ja painoliiketoiminnan myynnin Sanoma Media Finland Oy:lle. Yhtiö raportoi myydyn liiketoiminnan myyntihetkeen saakka sekä myynnistä saadun voiton lopetettuna toimintona. Aiemmin tämä myyty liiketoiminta raportoitiin Alma Consumer -segmentissä. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät pääosin vain jatkuvat toiminnot. Rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 52,5 (64,1) milj. euroa, laskua 18,2 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 9,8 (11,9) milj. euroa, laskua 17,6 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 7,0 (11,8) milj. euroa, laskua 41,0 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,04 (0,09) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,76 (0,12) euroa.
 • Yhtiön rahoitusasema on vahva ja yhtiön nettokassa oli kesäkuun lopussa 57,4 milj. euroa, gearing -23 %.
 • Alma Markets: Merkittävät kustannussäästöt vaimensivat tuloksen laskua.
 • Alma Talent: Muiden liiketoimintojen hyvä kehitys loivensi mainosmyynnin jyrkän laskun vaikutusta.
 • Alma Consumer: Mainonnan merkittävä lasku heikensi kannattavuutta.

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 114,3 (126,2) milj. euroa, laskua 9,4 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 21,0 (23,4) milj. euroa, laskua 10,3 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 19,2 (23,3) milj. euroa, laskua 17,7 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,14 (0,19) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,97 (0,24) euroa.

AVAINLUVUT 2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos 2019
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 52,5 64,1 -18,2 114,3 126,2 -9,4 250,2
Sisältöliikevaihto 14,9 16,0 -6,6 30,7 31,8 -3,2 64,2
Sisältöliikevaihto, 10,7 12,8 -16,4 22,6 25,5 -11,4 50,9
painettu
Sisältöliikevaihto, 4,2 3,2 33,1 8,1 6,2 30,3 13,2
digi
Mainosmyynnin 27,0 38,6 -30,0 63,0 75,4 -16,4 148,5
liikevaihto
Mainosmyynti, painettu 1,8 4,1 -57,1 5,4 8,2 -34,1 16,3
Mainosmyynti, digi 25,3 34,5 -26,8 57,5 67,1 -14,3 132,2
Palveluliikevaihto 10,5 9,5 10,6 20,6 19,1 8,1 37,6
Oikaistut kokonaiskulut 42,9 52,2 -17,9 93,6 102,9 -9,0 201,1
Oikaistu käyttökate 13,8 16,2 -14,6 29,2 32,1 -9,1 66,1
Käyttökate  11,0 16,1 -31,8 27,3 32,0 -14,5 66,2
Oikaistu liikevoitto 9,8 11,9 -17,6 21,0 23,4 -10,3 49,4
% liikevaihdosta 18,7 18,6 18,4 18,6 19,8
Liikevoitto/-tappio 7,0 11,8 -41,0 19,2 23,3 -17,7 49,5
% liikevaihdosta 13,3 18,4 16,8 18,5 19,8
Tilikauden tulos 4,2 9,3 -55,2 14,4 18,4 -22,0 40,5
Tulos/osake, EUR 0,04 0,09 -62,8 0,14 0,19 -25,1 0,41
(laimentamaton ja
laimennettu)

Digiliiketoiminnan 35,4 43,0 -17,7 77,5 83,8 -7,5 166,7
liikevaihto
Digiliiketoiminta, % 67,5 67,1 67,8 66,4 66,6
liikevaihdosta

Toimintaympäristö vuodelle 2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia luo merkittävän epävarmuuden vuoden 2020 taloudelliselle kehitykselle. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan tämän johdosta heikkenevän selvästi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kuluttaminen on yleisesti kasvanut merkittävästi. Koronavirusepidemian arvioidaan muuttavan kuluttajakäyttäytymistä pysyvästi ja kiihdyttävän digitaalisten palveluiden kysyntää. Median rakennemuutoksen odotetaan tämän johdosta jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiainvestointeihin. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan edelleen kasvavan nopeimmin.

Näkymät vuodelle 2020 (päivitetty)

Epävarmuus Alma Median toimintaympäristössä jatkuu ja näkyvyys on edelleen heikko. Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2020 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 49,4 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla ja koronavirusepidemian vaikutuksia Alma Median liiketoimintaan

Koronakriisi vaikutti merkittävästi mainonnan määrään toisella vuosineljänneksellä. Huhti-kesäkuussa 2020 mainonnan kokonaismäärä laski Suomessa Kantar TNS:n mukaan 38,2 (+4,8) % ja myös verkkomediamainonnan kehitys oli negatiivinen 22,6 (+8,7) %. Mainonta sanomalehdissä laski 42,0 (-3,2) % ja aikakauslehdissä 30,0 (-1,7) %. Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski Suomessa vuoden 2020 toisella kvartaalilla -21,9 (-4,9) %.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Euroopan Komission ennusteen mukaan maiden bruttokansantuotetta (BKT) merkittävästi vuonna 2020. Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä heinäkuussa ja työttömyysastetta koskevat toukokuussa 2020. Euroopan Komission ennusteen mukaan Suomen BKT laskee vuonna 2020 6,3 prosenttia ja työttömyysaste olisi 8,3 prosenttia. Vuoden 2021 Suomen BKT-kasvuksi Komissio ennustaa 2,8 prosenttia ja työttömyysasteeksi 7,7 prosenttia. Tšekissä BKT:n ennustetaan laskevan tänä vuonna 7,8 prosenttia ja työttömyysasteen nousevan 5,0 prosenttiin. Vuodelle 2021 Euroopan Komissio ennustaa nopeaa palautumista: 4,5 prosentin BKT:n kasvua sekä työttömyysasteeksi 4,2 prosenttia. Slovakian BKT:n laskuksi Euroopan Komissio ennustaa vuonna 2020 9,0 prosenttia ja työttömyysasteeksi 8,8 prosenttia. Vastaavasti vuodelle 2021 EU Komissio ennustaa Slovakialle 7,4 prosentin BKT-kasvua ja työttömyysasteeksi 7,1 prosenttia.

Epidemian vaikutukset ja toimenpiteet liiketoimintasegmenteittäin:

 • Alma Markets

Koronaepidemiasta ja taloudellisesta epävarmuudesta johtuen asiakkaat vähensivät merkittävästi uusia rekrytointeja keskittyen vain olennaisimpien korvausrekrytointien tekemiseen. Verkkokoulutusliiketoiminta kehittyi hyvin koronavirusepidemian aikana. Alma Marketsin järjestämät rekrytointitapahtumat on siirretty syksyyn. Katsauskauden aikana Alma Marketsin rekrytointiliikevaihdon lasku vaihteli toimintamaasta riippuen 16-60 prosenttia. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 29 prosenttia (5,6 milj. euroa). Vastaavan ajankohdan asiakaslaskutus kuitenkin laski tätä enemmän, -44 %, mikä heikentää rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon kehitystä toisella vuosipuoliskolla laskutuksen tuloutuessa liikevaihdoksi laskutuskuukautta seuraavien 1-12 kk aikana. Tšekin koruna on heikentynyt vuoden 2020 alusta noin 4 prosenttia pienentäen Tšekin liiketoiminnan euromääräistä tulosta huolimatta siitä, että osa liiketoiminnan tulevasta rahavirrasta on suojattu.

Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa epidemia vaikutti negatiivisesti, mutta toipuminen on käynnistynyt rekrytointiliiketoimintaa nopeammin. Kilpailutuspalvelut ja asumisen palveluista vuokrailmoittelu kehittyivät hyvin koronavirusepidemian aikana. Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 10 % (0,6 milj. euroa), mutta toipumista oli nähtävissä kesäkuussa, jolloin liiketoimintojen liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Alma Marketsin kustannussäästöt olivat toisella vuosineljänneksellä 3,9 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna ja ylittivät aiemman arvion. Sopeuttamistoimenpiteisiin kuuluivat markkinointipanostusten merkittävä supistaminen, lomautukset, määräaikaiset palkanalennukset paikallisen lainsäädännön asettamissa puitteissa, henkilöstövähennykset ja ulkoisten palveluiden ostojen vähentäminen. Puolan rekrytointimobiilipalvelun markkinointia vähennettiin merkittävästi, rekrytointikonsultointia Baltian maissa supistettiin ja Workania-liiketoiminta Unkarissa lopetettiin.

Toukokuusta lähtien rekrytointimarkkina on osoittanut lieviä toipumisen merkkejä, mutta talouden näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat. Kokonaisuudessaan rekrytointiliiketoiminnan ei odoteta palautuvan koronakriisiä edeltävälle tasolle vuoden 2020 aikana. Asuntojen ja autojen markkinapaikkaliiketoiminnassa on nähtävissä merkkejä asteittaisesta palautumisesta, mutta liiketoiminta on hyvin riippuvainen yleisestä talouskehityksestä.

 • Alma Talent

Mainonnan myynti laski jyrkästi yleisen epävarmuuden vuoksi, erityisesti autokaupan ja rekrytointimainonnan kysynnän laskiessa. Sen sijaan koronavirusepidemiaan liittyvän tiedon tarve lisäsi ajantasaisen ja luotettavan tiedon kysyntää, mikä näkyi Alma Talentin medioiden, erityisesti talousmedioiden yleisöjen merkittävänä kasvuna ja positiivisena kehityksenä tilattavan median sisältöjen myynnissä. Koronarajoitteiden vuoksi Alma Talentin koulutuksia siirrettiin digitaaliseen kanavaan etänä seurattavaksi. Vakautta segmentin liiketoimintaan toivat tietopalvelut, kirjojen julkaisutoiminta, digitaaliset toimitilapalvelut sekä telemarkkinointipalvelut. Alma Talent Tapahtumaliiketoimintaa supistettiin merkittävästi.

Alma Talentissa saavutettiin 1,9 milj. euron kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä vertailukauteen verrattuna, mikä ylitti aiemman arvion toteutuvista kustannussäästöistä. Sopeuttamistoimiin kuuluivat koulutusliiketoiminnan henkilöstön lomauttaminen, tapahtumaliiketoiminnan henkilöstövähennykset, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ja vanhojen, aiemmin kertyneiden lomien pitäminen. Myös ulkoisia palveluostoja vähennettiin. Lisäksi muita kuin kriittisiä kehitysprojekteja lykättiin.

Mainosmyynnin lasku oli Talent Suomen medialiiketoiminnassa toisella vuosineljänneksellä -42 %. Kesäkuussa mainosmarkkina hieman elpyi ja mainonnan pudotus oli -26 prosenttia. Talouden epävarmuuden jatkuessa mainonnan ei odoteta palautuvan vertailukauden tasolle vuonna 2020. Poikkeustila on kasvattanut mediasisältöjen kysyntää ja sisältöliikevaihdon hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan.

 • Alma Consumer

Mainonnan myynti laski Alma Consumerissa yleisen epävarmuuden vuoksi, erityisesti autokauppa, matkailu ja vähittäiskauppa vähensivät panostuksiaan mediamainontaan. Koronan rajoitustoimenpiteet ja esimerkiksi matkailualaan liittyvien lehtimyyntipisteiden sulkeminen vaikutti negatiivisesti Iltalehden irtonumeromyyntiin. Vastaavasti painetun median jakelu- ja painokustannukset laskivat. Iltalehden yleisömäärän ennätyksellinen kasvu laantui hieman kevään pahimman tautitilanteen rauhoituttua ja katsauskaudella kävijämäärät lisääntyivät noin 20 prosenttia vertailukauteen verrattuna.

Alma Consumerin kustannussäästöt olivat noin 1,3 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä ylittäen aiemman arvion kustannussäästöistä. Digitaalisissa palveluissa vähennettiin markkinointikustannuksia. Henki...

Författare Alma Media

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.