Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-22

Alma Media: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj Pörssitiedote 22.1.2016 klo 13.50

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N
HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön
hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella
hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta muodostettiin 3.11.2015. Siihen ovat kuuluneet
30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan
edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia,
Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niklas Herlin, Kaleva Oy:n
hallituksen jäsen Carita Antell ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Harri Suutari on toiminut nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo
Aukian ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa
varsinaisen yhtiökokouksen 2016 käsiteltäväksi.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 17.3.2016 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Perttu Rinta ja Erkki Solja ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n
hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Niklas
Herlin, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén
ja Harri Suutari ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi
hallituksen jäseniksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti
Korkiatupa ja Microsoft- yhtiön puhelinliiketoiminnan suunnittelun
johtaja Mitti Storckovius.

Matti Korkiatupa (s. 1955, agronomi) on toiminut vuodesta 1999
Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana. Korkiatupa on Arena Partners
Oy:n, Alma Mediapartners Oy:n, Lännen Media Oy:n ja Sanomalehtien
liiton hallituksen jäsen.

Mitti Storckovius (s. 1971, valtiotieteen maisteri, MBA) on toiminut
vuosina 2004-2014 Nokia Oyj:n palveluksessa ja vuodesta 2014
Microsoftilla vastaten nykyisin puhelinliiketoiminnan suunnittelusta
ja markkinoinnin analytiikasta.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan. Nykyisten jäsenten henkilö- ja
luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla
www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus.

Nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota
korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2011, ja että
yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden
2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat
vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 (aikaisemmin
33.000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 (aikaisemmin
27.000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 (aikaisemmin
22.000) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin
vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000
euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he
osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan
korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma
Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä
markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40
prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta
hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen
jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun
2016 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä
olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2016
loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja
osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on
päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti
aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen
kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:
Timo Aukia, puh. +358 400 764 363
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset mediat, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan
keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen
lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan
kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta
Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä
työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista (ilman jakajia), joista
noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2014
liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan
NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/alma-media/r/osakkeenomistajien-nimitystoimiku...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.