Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-31

Almi Företagspartner: Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-september 2016

Pressinformation från Almi Företagspartner

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

Under delårsperioden har totalt 3 475 (3 237) lån om totalt 2 540 (2
311) miljoner kronor beviljats.·

Under delårsperioden har Almi investerat totalt 130 (166) miljoner
kronor i 93 (101) befintliga och 36 (50) nya portföljbolag.·

Under delårsperioden har totalt 15 182 (15 035) rådgivningsinsatser
till 9 937 (10 143) unika kunder levererats.

Stor efterfrågan på finansiering och rådgivning

Totalt beviljade Almi nya lån om drygt 2 500 miljoner kronor till ca 3
500 företag under delårsperioden. Det innebär en högre utlåningstakt
än under något tidigare år. Bakom ökningen ligger en medveten
satsning på tillväxtföretag i tidig fas som annars skulle ha svårt
att hitta nödvändig finansiering.

Tidigare under året introducerades ett nytt mikrolån samtidigt som
kapaciteten för tillväxtlånet till innovativa företag fördubblades.
Båda låneformerna bygger på ett garantiavtal med Europeiska
investeringsfonden (EIF) och ger Almis kunder förbättrade villkor och
därmed bättre förutsättningar att utvecklas.

Almis satsning innehåller också en fördubbling av kapitalet för
investeringar via Almis riskkapitalbolag Almi Invest. Det innebär att
ytterligare 1 300 miljoner kronor har gjorts tillgängligt för
investeringar i tidiga tillväxtbolag.

Under perioden har förberedelser även gjorts för att möjliggöra
etablering av en ny nationell fond för investeringar inom området
GreenTech. En sådan satsning motiveras av att kapitalbehovet är
större inom energi- och miljösektorn till följd av långa
kommersialiserings-processer och svårbedömda risker på grund av
regleringar.

Riskkapitalverksamheten inom Almi Invest etablerades 2009. Den första
fonden är nu på väg in i exitfas, vilket i kombination med gynnsamt
börsklimat har inneburit ökade exitvolymer. Under årets första nio
månader har 50 portföljbolag helt eller delvis avyttrats. Under samma
period investerades 130 miljoner kronor i nya och befintliga bolag.

Efterfrågan på Almis rådgivningserbjudanden är fortsatt hög. Över 15
000 insatser i nära 10 000 företag har

hittills genomförts under året. Intresset för Almis tillväxtrådgivning
är stort och genom dessa erbjudanden når vi många intressanta företag
med tillväxtambitioner. För att möta den ökande efterfrågan på
rådgivning till utlandsfödda personer har vi förstärkt de regionala
dotterbolagens särskilda rådgivning till personer med utländsk
bakgrund och bemannat Almis kundtjänst med fler medarbetare som kan
erbjuda rådgivning på andra språk

Därutöver deltar många företagare i olika former av seminarier och
utbildningar. Digitalakademin i samarbete med Google har varit ett
uppskattat utbildningsinitiativ där totalt 8 500 personer deltagit.
Målet är att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja
digitaliseringens möjligheter.

Koncernens resultat för delårsperioden är fortsatt starkt och är något
bättre än samma period föregående år. Kreditförlusterna är fortsatt
låga, trots en viss ökning under tredje kvartalet, och resultatet
inom riskkapitalverksamheten är bättre än under motsvarande period
föregående år.

Den ökande efterfrågan på Almis lån innebär dock att vi ytterligare
närmat oss en situation där Almis kapital tillgängligt för utlåning
är fullt utnyttjat. Detta är i grunden positivt, men kommer att
begränsa Almis framtida möjligheter att fullt ut möta företagens
behov av marknadskompletterande finansiering i samma utsträckning som
under de två senaste åren.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr Jan Jan 2015 2014 20131 20122 20112
-sep -sep
2016 2015
Rörelsens intäkter 685 655 901 1 074 1 100 980 993
Rörelseresultat 87 80 45 35 -27 37 z
Rörelsemarginal, 12,7 12,2 5 3,2 -2,5 3,8 4,7
procent
Resultat efter 167 162 139 120 75 35 45
finansiella poster
Balansomslutning 8 154 7 899 7 929 7 803 7 733 7243 7 201
Soliditet, procent 88,9 89,9 89,3 88,9 88,2 87,4 87,4
Medelantal 493 459 470 475 454 428 440
anställda
Beviljat 2 540 2 311 3 241 2 354 2 200 2161 2 023
lånebelopp
Investerat belopp, 130 166 208 211 249 160 143
riskkapital
1) Innovationsbron
AB förvärvades
2013-01-02 och
ingår från denna
tidpunkt i
koncernens siffror
2) Nyckeltal för
åren 2011 - 2012
är ej omräknade
enligt K3
-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-september 2016»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel
070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla
faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl
idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i
en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare
och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/almi-foretagspartner/r/almi-foretagspartner-ab...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.