Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-30

Almi Företagspartner: Företagen lånar mer

Pressinformation från Almi Företagspartner

Bankernas utlåning till företag ökar. Närmare hälften av bankkontoren
uppger att utlåningen till företag ökade under årets andra kvartal.
Man är också mycket positiv till den kommande utlåningen, Både för
det kommande kvartalet och på längre sikt. Det framgår av färska
undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

För det kommande kvartalet tror närmare hälften av de tillfrågade
bankcheferna att utlåningen kommer att öka. På ett års sikt är ännu
fler positivt inställda då så mycket som 70 procent tror på en ökad
utlåning.

När samma fråga ställs till företagen svarar 27 procent av företagen
att lånebehovet ökade under första kvartaletet. På längre sikt tror
38 procent av företagen att lånebehovet kommer att öka.

Rörelsekapital är det största användningsområdet, 45 procent av
företagen anger att lånen behövs som rörelsekapital. Därefter kommer
investeringar i maskiner och inventarier, som 28 procent anger att
lånen används till och förvärv, som 17 procent uppger att lånen
används till.

·
Bankkontorens tro på framtiden är fortsatt stark. Att utlåningen ökade
under andra kvartalet är en positiv konjunktursignal som visar att
företagen tror på en god utveckling och vågar investera, säger Anna
Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Konjunkturen stärks

En majoritet, närmare 70 procent av bankkontoren, tror att
konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. När samma fråga
ställs till små och medelstora företag ser bilden ungefär likadan ut.
Över 70 procent tror att konjunkturen stärks. Företagens positiva
attityd håller därmed i sig.

·
Banker och företag har en fortsatt positiv syn på framtiden. Vi får
samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Det är inte
bara bankernas utlåning som ökar, vi ser också en ökad efterfrågan i
Almis utlåning till små och medelstora företag, säger Anna Hallberg.

Bankernas kreditvillkor

En majoritet av bankkontoren uppger att både utlåningsmarginal och
möjligheten för befintliga företag att få lån är oförändrad. Även
bland företagen anser en majoritet att möjligheten att få lån är
oförändrad.

·
Behovet av Almis lån är viktigt även när konjunkturen är stark. För
många är Almis kompletterande lån avgörande för att företaget ska
kunna investera och möta en ökad efterfrågan. Särskilt för företag
med nya innovativa idéer och företag som vill växa, både i Sverige
och internationellt, säger Anna Hallberg.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och
medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100
procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningarna

Undersökningarna genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för
Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB.
Bankundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150
bankkontorschefer i hela landet. Företagsundersökningen är baserad på
en webbenkät som har besvarats av 443 företagsledare eller
ekonomiansvariga i små och medelstora företag. Undersökningarna är
genomförda under perioden 4 - 24 juni 2014.

Läs http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel
070-314 34 34.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och
företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och
inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer
till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med
tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en
expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och
finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/almi-foretagspartner/r/foretagen-lanar-mer,c96...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.