Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-19

Almi Företagspartner: Hög efterfrågan på marknadskompletterande finansiering

Pressinformation från Almi Företagspartner

Delårsrapporten för 1:a kvartalet 2015 visar att Almis utlåning ökade
med 20,5 procent.

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt hög.
Utlåningen till små och medelstora företag fortsatte att öka.
Företagen har en allmänt positiv inställning och investeringsviljan
är god. En stor del av ökningen i utlåning kan tillskrivas det nya
Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av
året.

Almi Invest fortsätter att hålla en hög investeringstakt. Almi Invest
är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en
portfölj på närmare 400 spännande och innovativa företag. För att
fortsatt kunna möta efterfrågan på riskkapital i sådd- och tidig
expansionsfas forsätter arbetet med att resa ytterligare en
riskkapitalfond som finansieras av Almi, landets regioner och EUs
strukturfonder.

Två program inom tillväxtrådgivningen har lanserats under våren.
Programmen avser rådgivning till företag med tillväxtpotential, ett
för unga och ett för etablerade företag över hela landet. Under året
kommer totalt cirka 170 etablerade företag och 500 unga företag över
hela landet få erbjudande om att delta i Almis tillväxtprogram.

Almi ökar nu insatserna i tidiga och nya skeden och höjer medvetet
risknivån i låne- och riskkapitalverksamheterna. Det är möjligt tack
vare en effektiv och välskött verksamhet, god kontroll över riskerna
och långsiktighet i ägarens uppdrag och finansiering.

Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mkr en minskning med 51 procent
jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst av en
sänkning av regeringens anslag till Almi vilket delvis motverkas av
att kreditförlusterna i låneverksamheten har sjunkit med 17 procent
jämfört med samma period 2014 och nu är nere på historiskt låga
nivåer.

+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Flerårsöversikt | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Koncernen |Kv |2014 |20131|20122|20112|20102|
| |-12015| | | | | |
| | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelsens intäkter,|220 |1 074|1 100|980 |993 |869 |
|mkr | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelseresultat, |6 |35 |-27 |37 |46 |-79 |
|mkr | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelsemarginal, |2,7 |3,2 |-2,5 |3,8 |4,7 |-9,1 |
|procent | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Resultat efter |31 |120 |75 |35 |45 |-79 |
|finansiella poster,| | | | | | |
|mkr | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Balansomslutning, |7 795 |7 803|7 733|7 243|7 201|7 169|
|mkr | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Soliditet, procent |89,4 |88,9 |88,2 |87,4 |87,4 |87,2 |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Medelantal |468 |436 |454 |428 |440 |455 |
|anställda | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Beviljade lån, mkr |720 |2 354|2 200|2 161|2 023|2 112|
| | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Investeringar |51 |211 |249 |160 |143 |114 |
|ägarkapital, mkr | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|1) |
|Innovationsbron AB |
|förvärvades 2013-01 |
|-02 och ingår från |
|denna tidpunkt i |
|koncernens siffror |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
|2) Nyckeltal |
|för åren 2010 - |
|2012 är ej |
|omräknade enligt K3 |
|-regelverket |
+-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

Hela delårsrapporten för januari-mars 2015 hittar du här »

http://www.almi.se/Aktuellt/Delarsrapport-januari-mars2015/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel
070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla
faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl
idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i
en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare
och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/almi-foretagspartner/r/hog-efterfragan-pa-mark...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.