Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Almi Företagspartner: Ny rapport visar: Almi Invests regionala riskkapitalfonder är välskötta och attraherar privat kapital

Pressinformation från Almi Invest

Den slutsatsen drar konsultföretaget Ramböll Management Consulting som
studerat 11 regionala riskkapitalfonder. Fonderna finansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden, olika regionala och
nationella medfinansiärer, via förvaltande myndighet Tillväxtverket.
Fonderna investerar tillsammans med privata medinvesterare och
utvärderingen visar att det finns en efterfrågan på fondernas
verksamhet.

Ramböll Management Consulting har sedan 2009 löpande utvärderat de
regionala riskkapitalfondernas verksamhet på uppdrag av
Tillväxtverket. Den senaste rapporten behandlar fondernas verksamhet
fram till Q3 2013. Rapporten slår fast följande:

1.
Fonderna utför en väl fungerande och välskött insats

2.
Det finns efterfrågan på fondernas verksamhet

3.
Fonderna uppvisar goda resultat

4.
Satsningen attraherar privat kapital: för varje offentlig krona
investerar det privata kapitalet 1,7 kronor

5.
God investeringstakt med effektiva processer sedan starten 2009

Investeringarna sker i mikroföretag

Huvuddelen av slutsatserna i rapporten handlar om Almi Invests
fondstruktur inom tidigt expansionskapital. Almi Invests såddkapital
finansieras via anslag från ägaren, Näringsdepartementet. De
investeringar som Almi Invest genomför sker ofta i mycket små, så
kallade mikroföretag med 0-9 anställda.

Attraherar privat kapital

- En av de viktigaste uppgifterna som offentlig riskkapitalist är att
bidra till att företagen kan växa vidare och attrahera privat kapital
på egen hand. I den studie Ramböll genomförde 2011 svarade nära
hälften av de tillfrågade privata investerarna att de troligen inte
skulle genomfört någon investering om inte Almi Invest hade beslutat
att investera, säger Marcus Holmström på Ramböll Management
Consulting

Bra inflöde av objekt

Rambölls studie visar också att inflödet av nya objekt har varit gott
över hela landet. Totalt har de 11 fonderna tagit emot 2850 projekt
under den aktuella mätperioden. Investeringsbeslut togs i 211 fall
vilket motsvarar 7 %. Privat kapital utgjorde drygt 60% av totalt
investerat belopp (alt. 1,7 kr på varje offentlig krona). Väl
upparbetade, fungerande och effektiva processer sedan starten 2009
har bidragit till att fonderna fått en legitimitet bland både
medinvesterare och portföljbolag

Utmaningar inför framtiden

Även om satsningarna hittills uppvisat goda resultat så finns det
utmaningar som är viktiga att ta fasta på inför riskkapitalfondernas
eventuella fortsatta verksamhet. Ett exempel på detta är alla de mål
som fonderna förväntas uppnå:

- Fonderna ska investera i många och små företag i tidiga skeden. Det
ska ske under en relativt kort tidsperiod. Därefter ska man vara
aktiva ägare i sina portföljföretag, utveckla dem tillsammans med
ofta oerfarna medinvesterare, göra exit och samtidigt arbeta för
jämställdhet, miljö, integration och mångfald. Det här ska ske
samtidigt som deras ekonomiska utrymme för förvaltning (management)
är begränsat.

Min bedömning är att många av dessa ambitiösa mål sannolikt kommer att
leda till att fonderna tvingas göra pragmatiska prioriteringar, säger
Marcus Holmström.

Viktigt med långsiktighet

Ramböllrapporten belyser också en annan viktig fråga inför framtiden,
nämligen om satsningen ska kunna lägga en stabil grund för
riskkapitalinvesteringar i Sveriges regioner på längre sikt. Den typ
av ägarkapitalinvesteringar som den här satsningen arbetar med bygger
på långsiktighet, vilket står i kontrast till att satsningen är
riggad som elva fristående projekt med tydliga slutdatum.

- Det är viktigt att understryka att fonderna investerar genom
ägarkapital: de äger delar av företag men vem är ägare när projektet
slutar, frågar sig Marcus Holmström vid Ramböll Management
Consulting.

De 11 regionala riskkapitalfonder som Ramböll Management Consulting
studerat är:

Almi Invest Östra Mellansverige, Almi Invest Stockholm, Almi Invest
Småland & Öarna, Almi Invest Västsverige, Almi Invest Värmland, Almi
Invest Norra Mellansverige, Partnerinvest Norr, Partnerskapsfonden
Mittsverige (Saminvest), Mittkapital Jämtland/ Västernorrland, SEF I
(Sydsvensk Entreprenörfond AB), SEF II (Sydsvensk Entreprenörfond AB)

För ytterligare information kontakta:

Marcus Holmström, Ramböll Management Consulting, tel. + 46 (0) 73 231
79 67

Susanna Rockström, Chef för programkontoret Stockholm, Tillväxtverket, tel + 46 (0) 70 212 71 75

Maria Kessling, Kommunikationschef, Almi Invest, tel. + 46 (0) 768 80 88 10

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar,
med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa.
Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över
hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv.
Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher.
Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/almi-foretagspartner/r/ny-rapport-visar--almi-...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.