Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-11

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Alphahelix lägger bud på Saveen & Werner AB

Saveen & Werner AB är en konkurrent till AlphaHelixs dotterbolag
Techtum Lab. Ledningen har sedan länge identifierat ett behov av att
öka kritisk massa i distributionsverksamheten. Skulle affären gå
igenom fördubblas koncernens omsättning. På kort sikt finns en hel
del synergier mellan verksamheterna; främst avseende lager och
logistik; men också vissa administrativa funktioner. På lite längre
sikt tror ledningen på betydande marknadssynergier samt en starkare
ställning i förhållande till bolagens leverantörer. Ambitionen är
förvärva ytterligare verksamheter.

Saveen & Werner är en liten koncern som bildades i en sammanslagning
av Saveen Biotech AB, grundat 1989, med Werner-Glas & Instrument AB
som grundades redan 1927. Bolaget har huvudkontor i Limhamn, Skåne
men har egna dotterbolag i såväl Norge som Danmark. Bolaget var i
ekonomiska svårigheterna för några år sedan men har nu en mycket
välskött verksamhet med positiv utveckling på både omsättning och
resultat.

Saveen & Werner AB omsatte 2017 knappa 28 MSEK(drygt 30 MSEK med
dotterbolag; man upprättar inte koncernredovisning.); resultatet 51
kSEK. Bolaget har 11 anställda. Det egna kapitalet uppgick vid
årsskiftet till 1 520 kSEK.

Ledningen har tittat på flera olika värderingsmodeller; där ingen
ansetts ge en helt rättvisande bild. Framförallt har vare sig
substans-, resultat- eller kort kassaflödesvärdering kunnat spegla de
positiva effekter som ledningen anser står att hämta. De omedelbara
synergierna är beräknade till cirka 1,3 MSEK på årsbasis; på sikt
handlar det dock mest om bolagens ställning på marknaden; också
gentemot leverantörerna. Ledningen har också identifierat en hel del
kostnadsbesparingar i form av uteblivna investeringar. Det handlar om
exempelvis ISO-certifiering, IT-system och etablering i
grannländerna; där Techtum Lab nu kan tillgodogöra sig de
investeringar som Saveen & Werner gjort de senaste åren.

Styrelsen har stämmans bemyndigande att emittera 10 566 483 aktier.
Aktuellt bud om betalning med 5 900 000 aktier ligger således inom
ramarna för detta bemyndigande. För den skull budet accepteras avser
styrelsen verkställa en sådan riktad nyemission utan dröjsmål. Ägarna
i Saveen & Werner skulle därvid nå drygt 10% av ägandet i AlphaHelix
och kommer att erbjudas en plats i styrelsen. Det nya antalet aktier
skulle bli 58 732 418. I nuläget har inga krav på inlåsning ställts;
ägarna i Saveen & Werner har förklarat att man önskar vara aktiva
ägare. Emissionskursen är satt till 0,98(stängningskurs 2018-09-07).

Saveen & Werners VD Sebastian Salé har erbjudits att bli VD för både
Saveen & Werner samt Techtum(som ju saknar egen VD idag). Mattias
Molin kvarstår som VD för moderbolaget. Lager och logistik planeras
att flyttas till Limhamn relativt omgående.

Planen är att bägge distributionsbolagen skall fortsätta verka under
egna varumärken initialt; såväl Techtum som Saveen & Werner har ett
mycket gott anseende i marknaden; vidare ligger bägge bolagen i långa
kundavtal. Dock kommer sortiment, marknadsföring och inköp
synkroniseras. Bolagen kompletterar varandra mycket väl geografiskt;
och på vissa produkter/leverantörer är vi idag konkurrenter.

Techtum Lab omsatte 2017 dryga 23 MSEK med en vinstmarginal på knappa
11%. Den gemensamma verksamheten skulle omsätta cirka 50 MSEK och
vinstmarginalen beräknas sjunka till 6% initialt men öka till 9%
efter initiala åtgärder.

I moderbolaget AlpahHelix Molecular Diagnostics AB(Publ.) så skulle
aktiekapitalet öka med 63 881 SEK vid föreslagen nyemission.

Affären är inget som påverkar arbetet med AlphaHelix egna produkter;
utom möjligen att den egna, direkta säljstyrkan ökar.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

SO Mikael Havsjö

070 788 12 08

Mikael.havsjo@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular
Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e
september, 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom
dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba
DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad
distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan
1975.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/alphahelix-...
http://mb.cision.com/Main/11549/2615162/906979.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.