Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Delårsrapport April-juni 2017

Koncern 1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättning 6 541 kSEK (5 504 kSEK)
· Resultat efter skatt -552 kSEK (120 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00 SEK)
· Soliditet 47 % (37 %)

Moderbolag 1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättning 0 kSEK (0 kSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till - 1586 kSEK (-349 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)
· Soliditet 84 % (97 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare
information.

Ökad omsättning i båda dotterbolagen

Koncernen ökar omsättningen under perioden. Glädjande är att
dotterbolaget AlphaHelix Technology nu bidrar till ökningen samtidigt
som det andra dotterbolaget, Techtum Lab, också ökar sin omsättning
trots tidigare förlust av en agentur.

Vinstmarginalen har minskat under perioden relaterat till ökade sälj-
och marknadsförings- insatser inom båda bolagen. Därtill kommer
engångskostnader som konsekvens av flytten av huvudkontor från Umeå
till Stockholm och dubbla löner i samband med byte av VD.

Kassaflödet är positivt för perioden med 11 kSEK . Soliditeten når nu
47 %.

AlphaHelix Technologies har fokus på den internationella lanseringen
av screeningplattformen för MRSA; BugScreener™ och vätskeroboten;
Rob™. Detta har under perioden resulterat i avtal med nya
distributörer i Sydkorea, Taiwan och Kina.

Sex stycken Rob™ har levererats varav två för utbyte av äldre version
i samband med installation av nya BugScreener™ plattformen i Finland.
Övriga levererades till distributörer i ovan nämnda länder samt till
Fosun Diagnostics, ledande kinesisk tillverkare av genetisk baserad
diagnostik (MDx).

BugScreener™ möter intresse från ett antal svenska och internationella
kunder. Erfarenheter, bland annat från den senaste gjorda
installationen i Finland, gör att plattformen utvecklas kontinuerligt
och blir alltmer attraktiv. Under hösten kommer marknadsföringen av
BugScreener™ att intensifieras.

AlpaHelix Technology deltog på ECCMID i Wien i april samt Biotechnica/
Labvolution i Hannover i maj med upplevt gott intresse för
produkterna och diskussioner förs med intresserade distributörer.

Techtum Lab uppvisar fortsatt stark försäljning, trots bortfallet av
KAPA-agenturen vid nyår. Bolaget ökade omsättningen med 10 % jämfört
med Q2 2016. Biobanker och QPCR instrument har stått för största
delen av ökning.

Peter Herte tillträdde som VD för moderbolaget den 23 maj. Peter har
lång erfarenhet från internationell sälj- och marknadsföring inom
läkemedelsbranschen/life science. Hans fokus blir att skapa
förutsättningar för den internationella expansion som framförallt
AlpaHelix Technologies står inför samt genomföra byte av lista till
First North Nasdaq.

Händelser efter perioden

AlphaHelix Technology har genomfört sälj och supportutbildning för
distributörer i Sydkorea, Kina och Taiwan. Bolaget har också vid två
tillfällen besökt Fosun där diskussioner förts om fördjupat samarbete
gällande automatiseringsbehov primärt för den kinesiska marknaden.

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något uppgående
trend. Handeln är dock begränsad. Bolagets egna finansiella risk har
minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat
ytterligare; detsamma gäller likviditetsrisken. Ledningen har
fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som
möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade
funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa
rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och
Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt
vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna
produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland
annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger
förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för
användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande
maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna
marknad i Sverige. Techtum har även utvecklat och säljer ett system
med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet.

AlphaHelix Technologies tillverkar ?Amp, som är en nischad PCR-maskin
för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment
som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™
är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR
reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så
kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix
partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för
kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar
PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som
väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i
aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

+---------------+------------+----------+
|Insynsperson |Aktieinnehav| |
+---------------+------------+----------+
| |2017-06-30 |2016-12-31|
+---------------+------------+----------+
|LabKompaniet* |27 831 490 |27 831 490|
+---------------+------------+----------+

Mattias Molin 0 108694

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50 %, Håkan Evefors äger 25 %
och Ulrica Karlsson äger 25 % av dessa aktier.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q3 publiceras 2017-11-02

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande.
Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i
beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisorer.

Nacka i april 2017
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Peter Herte, VD, 076 - 641 99 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11549/2327567/710606.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.