Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Delårsrapport Juli - September 2017

Koncern 1 juli - 30 september 2017

· Nettoomsättning 3 686 kSEK (7 036 kSEK)
· Resultat efter skatt -364 kSEK (517 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,01 SEK)
· Soliditet 47 % (36 %)

Moderbolag 1 juli - 30 september 2017

· Nettoomsättning 100 kSEK (0 kSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till - 410 kSEK (-265 kSEK)
· Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,01 SEK)
· Soliditet 79 % (83 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare
information.

Svagt kvartal men god omsättning över året

Koncernens nettoomsättning under kvartal 3 uppgick till 3 686 kSEK
(7036 kSEK). Nedgången kan till viss del förklaras av det förra året
såldes ett antal stora instrument vilket inte gjordes i år. Sett över
året är nettoomsättningen för koncernen i paritet med föregående år
med 17 344 kSEK (17 720 kSEK).

Kassaflödet är negativt för perioden med -144 ksek. Soliditeten är 47
%.

Techtum fortsätter den strategiska inriktningen mot att sälja större
instrument och system där det är bättre marginaler än övrigt
sortiment. En konsekvens blir dock att försäljningen riskerar att bli
ryckig enligt ovan. Det är ett stort intresse för ACSIA plattformen
inom NGS, som ett resultat av bolagets fokusering på det segmentet.

AlphaHelix Technologies är engagerat i ett antal diskussioner med
potentiella distributörer och tillverkare av diagnostiska kit.
Speciellt intressant är Fosun Diagnostics, den största tillverkaren
av MDx (genetisk baserad diagnostik) i Kina. Automatiseringen inom
detta område har precis påbörjats i Kina och Fosun kommer att använda
två versioner av Rob™.

Tidigare aviserat listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North
försenas. Processen med ett listbyte är resursintensiv vilket
riskerar att påverka försäljningskapaciteten i båda dotterbolagen
negativt. Därför har det beslutats om att fokusera på
kärnverksamheten och avvakta med ett listbyte tills vidare.

Händelser efter perioden

Håkan Evefors, tidigare VD på Techtum, har beslutat att lämna bolaget.
Till följd av detta samt för att möta ett ökat intresse för
produkterna från AlphaHelix Technologies genomförs nu en
omorganisation.

Ny vd på AlphaHelix Technologies är Claes Gustafsson. Claes har över
10 års erfarenhet gällande support och applikationer för både Rob™
och BugScreener™. Krav på fungerande support och service för
distributörer och OEM kunder ökar snabbt med ökade
försäljningsvolymer och där kommer Claes erfarenhet väl till pass.

Ny vd på Techtum Lab är Mikael Havsjö, som tidigare varit vd för både
Techtum och AlpaHelix Technologies. Mikael kommer även
fortsättningsvis vara engagerad i sälj-och marknadsaktiviteter av
Rob™ och BugScreener™. Techtum har påbörjat arbetet med
nyanställningar med avsikt att stärka sälj-och supportorganisationen.

Fosun Diagnostics i Kina genomför vidare tester av Rob™.
Distributörsavtal har tecknats med Rhenium, Israel där förhandling på
börjats om försäljning av ett BugScreener™ system.

Rob™ utvärderas förnärvarande av ett antal distributörer där Benelux
och Australien väntas bli klara den närmaste tiden.

Aktien

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något uppgående
trend. Handeln är dock begränsad. Bolagets egna finansiella risk har
minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat
ytterligare; detsamma gäller likviditetsrisken. Ledningen har
fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda
bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget
finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som
möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och
känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade
funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa
rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och
Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt
vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna
produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland
annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger
förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för
användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande
maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna
marknad i Sverige. Techtum har även utvecklat och säljer ett system
med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet.

AlphaHelix Technologies tillverkar ?Amp, som är en nischad PCR-maskin
för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment
som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™
är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR
reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så
kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix
partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för
kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar
PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som
väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i
aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

+---------------+------------+----------+
|Insynsperson |Aktieinnehav| |
+---------------+------------+----------+
| |2017-09-30 |2016-12-31|
+---------------+------------+----------+
|LabKompaniet* |27 831 490 |27 831 490|
+---------------+------------+----------+

Mattias Molin 0 108 694

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50 %, Håkan Evefors äger 25 %
och Ulrica Karlsson äger 25 % av dessa aktier.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras 2018-02-15.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande.
Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i
beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisorer.

Nacka i November 2017

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Herte, VD, 076 - 641 99 55

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11549/2380732/745131.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.