Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Alteco Medical: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Alteco Medical AB ("Alteco") meddelar härmed att styrelsen beslutat
att, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en
företrädesemission av högst 18 197 332 aktier. Även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad
nyemission tillför Alteco Medical cirka 18,2 MSEK före
emissionskostnader. Alteco har på förhand skriftligen avtalat om
teckningsförbindelser med bolagets huvudägare ESALP Invest AB och
Lindekullen Holding AB om totalt cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 52
procent av emissionsvolymen och garantiteckning med Lindekullen
Holding AB om cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av
emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och
garantiteckning 100 procent av emissionsvolymen. Kallelse till extra
bolagsstämma är avsedd att publiceras inom kort.

Motiv för nyemission

Alteco har upplevt ett ökande intresse kring att med bolagets produkt,
utöver sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar, behandla nya
målgrupper. Med anledning därav har bolaget för avsikt att bredda
målgruppen genom att även inkludera patienter inom
hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on Chronic Liver Failure) och ECMO
(extrakorporeal membranoxygenering). Styrelsen har mot bakgrund av
ovan beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier
(förutsatt extra bolagsstämmas godkännande) om cirka 18,2 MSEK.
Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera
marknads- och försäljningsaktiviteter för de nya målgrupperna. Vidare
är emissionslikviden avsedd att finansiera en större
multicenterstudie och två mindre valideringsstudier på leverpatienter
(främst ACLF), hjärt-/kärlkirurgipatienter och ECMO-patienter för att
validera effekten av behandling med Alteco® LPS Adsorber på dessa nya
målgrupper.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 7 - 21 december 2017.
· Teckningskurs: 1,00 SEK per aktie.
· Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 18 197 332
aktier, motsvarande 18 197 332 SEK.

· Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 1 december 2017. Sista dag
för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den
29 november 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 30 november 2017.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 december 2017 är
registrerade som aktieägare i Alteco Medical AB äger företrädesrätt
att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till
teckning av två (2) nya aktier.

· Antal aktier innan nyemission: 27 296 000 aktier.
· Värdering (pre-money): Cirka 27,3 MSEK.
· Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser om totalt cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 52
procent av emissionsvolymen. Bolaget har även erhållit
garantiteckning om cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av
emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och
garantiteckning 100 procent av emissionsvolymen.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 7 - 19 december 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 7 december 2017 och pågå fram
till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske under vecka 3, 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco i samband
med den planerade nyemissionen.

För frågor avseende den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För frågor avseende Alteco Medical AB, vänligen kontakta:

Håkan Petersson, VD

Telefon: 0706-32 00 43

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alteco-medical/r/beslut-om-foretradesemission-...
http://mb.cision.com/Main/11609/2376208/742146.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.