Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Alteco Medical: Kommuniké från årsstämma i Alteco Medical AB (publ)

Igår, den 19 maj 2016, hölls årsstämma i Alteco Medical AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med
sammanlagt 390 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt
följande: styrelsens ordförande ska erhålla 130 000 kronor och var
och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 65 000 kronor.
Vidare beslutades att en revisor skall utses samt att arvode till
revisor skall utgå enligt avtal.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Anders Althin, Ugo Grondelli, Hans Petersson,
Olof Stocksén och Mats Wahlström omväljs som styrelseledamöter. Till
styrelseordförande valdes Hans Petersson. Vidare beslutade stämman
att bolagets revisor Bertil Raue omväljs till slutet av den årsstämma
som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i maj 2016
Alteco Medical AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på
telefon 0706 - 32 00 43.

Om Alteco Medical AB
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste
dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag
fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans.
Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar
upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften
av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska
delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket
förlänger möjligheten att

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alteco-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-al...
http://mb.cision.com/Main/11609/2013882/518710.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.