Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Alteco Medical ökar omsättning under fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Alteco Medical redovisar ökande omsättning under
fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar
en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor (0,9), en ökning med 56
procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet före och efter skatt var -3,3 miljoner kronor (-3,0). I
resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utgifter för
utvecklingsarbete med cirka -1,7 miljoner kronor.

Alteco Medical föreslår noll kronor i utdelning (0).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till knappt 9,0 miljoner kronor.

"Bolaget planerar att under 2019 ytterligare stärka evidensen för
behandling av hjärt-kärl patienter med Alteco LPS Adsorber. Alteco ser en
stor potential för tillväxt inom hjärt-kärl och ECMO segmentet,
målsättningen är att skapa en större regelbunden användning på tyska
kliniker under 2019 och därefter expandera till andra stora europeiska
marknader", skriver Håkan Petersson bland annat i sitt vd-ord.
Alteco Medical, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,4 0,9 55,6%
Rörelseresultat -3,5 -3,2
Resultat före skatt -3,3 -3,0
Nettoresultat -3,3 -3,0
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS002EFB0-table-1

Författare Finwire Smallcap