Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-31

Altor: Information från Altor AB angående det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Transcom

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Altor AB offentliggjorde den 21 december 2016 ett rekommenderat
kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB
("Transcom") att överlåta samtliga sina aktier i Transcom till Altor
AB ("Erbjudandet").

Den 22 december 2016 offentliggjorde Altor AB att SEB SICAV 2 - SEB
Listed Private Equity Fund och SEB Alternative Strategies SICAV - SEB
Industrial Opportunities (tillsammans "SEB-fonderna"), som är två av
de aktieägare i Transcom som på vissa villkor åtagit sig att
acceptera Erbjudandet, på grund av ett operativt misstag hade minskat
sitt totala innehav i Transcom från motsvarande cirka 13,0 % av
aktierna och rösterna i Transcom till under 10 % av aktierna och
rösterna i Transcom.

SEB Investment Management AB, som förvaltar SEB-fonderna, har
informerat Altor AB om att SEB-fonderna nu har återställt sitt
innehav om 3 419 240 aktier i Transcom.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Tor Krusell
Informationschef, Altor Equity Partners
Tel: +46 70 543 87 47
E-post: tor.krusell@altor.se

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på:
www.altor.com/transcomoffer.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Altor AB i enlighet
med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande
den 31 januari 2017, kl. 17.00.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=391126...
http://mb.cision.com/Main/2101/2177613/621794.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.