Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

AlzeCure Pharma AB: AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari - september 2019

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets
delårsrapport för januari - september 2019 som finns att ta del av på
bolagets hemsida:
https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Finansiell information juli -september 2019

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
· Periodens resultat uppgick till -13 382 KSEK (-5 670).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,35
SEK (-0,24).

· Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 201 596 KSEK (66
969).

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 196 842 KSEK (65
746).

Finansiell information januari -september 2019

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
· Periodens resultat uppgick till -35 223 KSEK (-23 018).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,93
SEK (-1,14).

· Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 201 596 KSEK (66
969).

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 196 842 KSEK (65
746).

Väsentliga händelser januari - september 2019

· Bolaget initierade i mars ett nytt läkemedelsprojekt inom smärta,
TrkA-NAM.

· Bolaget var representerat och framförde två presentationer vid en
internationell vetenskaplig konferens (International Conference on
Alzheimer's & Parkinson's Diseases).

· Bolaget valde i maj att omdirigera läkemedelskandidaten ACD855
från kognitiv dysfunktion till en indikation i öga och ACD856 blir
istället primär läkemedelskandidat för kognitiv dysfunktion.

· Bolaget beslutade på årsstämman 22 maj att ge ut ett
teckningsoptionsprogram riktat till bolagets styrelse.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens slut.

Läs hela delårsrapporten på:
https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl.08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD

Tel: 0703-738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver
innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers
sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market och utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två
forskningsplattformar NeuroRestore och Alzstatib. NeuroRestore består
av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin och består av
sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en
diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala
signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom
kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och
Parkinsons sjukdom. Företaget har också ett projekt i tidig
preklinisk fas inom smärta, TrkA-NAM. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer
information, besök: www.alzecurepharma.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alzecure-pharma-ab/r/alzecure-offentliggor-de...
https://mb.cision.com/Main/16466/2960419/1140604.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.