Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

AlzeCure Pharma AB: AlzeCure offentliggör delårsrapport för Q1 2020

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) publicerar idag bolagets
delårsrapport för första kvartalet 2020 som finns att ta del av på
bolagets hemsida:
https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Finansiell information första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
· Periodens resultat uppgick till -13 784 KSEK (-11 586).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,36 SEK
(-0,31).

· Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 176 406 KSEK (225
876).

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 172 230 KSEK (222
054).

Väsentliga händelser första kvartalet 2020

· I januari inlicensierade bolaget ett nytt projekt, VR1/ACD440, som
befinner sig i klinisk fas och inriktar sig mot neuropatisk smärta.

· Martin Jönsson tillträdde som ny verkställande direktör 8 januari
2020. Martin har mer än 20 års erfarenhet från den globala
läkemedelsindustrin med bred erfarenhet från olika ledande
befattningar på både Ferring Pharmaceutical och Roche.

· Johan Sandin tillträdde i januari tjänsten som CSO och fick därmed
möjlighet att fokusera all tid på forskning och utveckling.

· An van Es Johansson anslöt i mars till ledningsgruppen som Head of
Development & Chief Medical Officer och lämnade därmed styrelsen.
Detta stärker bolaget ytterligare i en period där bolaget utvecklas
och förbereder att utöka antalet kliniska prövningar, i linje med
tidigare kommunicerade planer.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

· Bolaget presenterade den 2 april ett så kallat Late-breaking
abstract på AAT-AD/PD-kongressen (Advances in Alzheimer's and
Parkinson's Therapies). Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, och
huvudförfattare till studien, gav en muntlig presentation med titeln
"ACD856 a positive modulator of neurotrophin signaling reverses
scopolamine- or age-induced cognitive deficits". Studien visar att
behandling med ACD856 leder till kraftfulla minnesförbättringar i
pre-kliniska studier.

Läs hela delårsrapporten på:

https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl.08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46 (0)70-786 94 43

E-post: martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver
innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers
sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier
Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två
forskningsplattformarna inom Alzheimer-området - NeuroRestore® och
Alzstatin®. NeuroRestore består av symptomlindrande
läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och
preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med
läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan
möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid
traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har
även även en forskningsplattform inom smärtområdet, Painless, som
innehåller två projekt: TrkA-NAM och VR1/ACD440. FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För
mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alzecure-pharma-ab/r/alzecure-offentliggor-de...
https://mb.cision.com/Main/16466/3103464/1241363.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.