Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

AlzeCure Pharma AB: AlzeCure Pharma genomför strategisk inlicensiering av läkemedelskandidat i klinisk fas mot neuropatisk...

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som
utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som
drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers
sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har exklusivt
inlicensierat ett VR1-projekt, som befinner sig i klinisk fas och
inriktar sig mot neuropatisk smärta, från svenska Acturum Life AB.

VR1-projektet befinner sig i klinisk utvecklingsfas och AlzeCures
syfte är att utveckla en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk
smärta. Verkningsmekanismen för projektet är via VR1-receptorer som
har en nyckelroll inom smärtsignalering.

Avtalet med Acturum omfattar alla indikationer för den globala
marknaden och inga milestone-betalningar sker innan kliniska fas
II-studier påbörjas. Avtalet omfattar inte heller någon upfront
betalning. AlzeCure planerar att inleda den kliniska proof of
mechanism-studien (fas Ib) med projektet under senare delen av 2020.
Tack vare befintlig preklinisk och klinisk dokumentation bedöms denna
endast kosta 10-15 miljoner kronor. AlzeCure har med god marginal
finansiering för den aktuella proof of mechanism-studien.

AlzeCure ser VR1-projektet som en viktig strategisk inlicensiering som
passar väl in i bolagets befintliga pipeline och stärker den kliniska
portföljen. VR1-projektet har sitt ursprung i Big Pharma och bygger
på en stark vetenskaplig grund. Substansen har tidigare bl.a.
genomgått kliniska fas I-studier, där det förutom tolerabilitet även
observerades tidiga effektsignaler. Teamet bakom AlzeCure har en lång
industriell erfarenhet från forskning och utveckling av nya läkemedel
inom centrala nervsystemet (CNS) och smärta. AlzeCure har också sedan
tidigare ett prekliniskt projekt inom smärta i projektportföljen,
TrkA-NAM för behandling av svåra smärttillstånd.

Neuropatisk smärta är förknippad med försämrad livskvalitet och dagens
behandling ger sällan adekvat smärtlindring. Totalt bedöms cirka 7-8
procent av den vuxna befolkningen världen över, vilket i bara USA,
Europa och Japan motsvarar ca 25 miljoner individer, lida av smärta
med neuropatiska inslag. Cirka 50 procent av patienterna svarar inte
på befintlig first-line treatment och det är mot individer i denna
grupp som AlzeCure riktar sin nya tänkta behandling.

"Faktumet att många patienter med nervsmärtor inte får en effektiv
smärtlindring av existerande läkemedel, tillsammans med den
uppmärksammade beroendeproblematiken kring opioida läkemedel, har
lett till att behovet av nya banbrytande smärtläkemedel ökat markant.
Med den här inlicensieringen ser våra kliniska smärtexperter att vi
kan få möjlighet att angripa nervsmärta på ett helt nytt sätt.
Dessutom breddar vi vår projektportfölj med ytterligare ett projekt i
klinisk fas", säger Johan Sandin, vd på AlzeCure Pharma.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD

Tel: 0703-738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Denna information är sådan som AlzeCure Pharma AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 januari 2020 kl. 10.00 CET.

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver
innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers
sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två
forskningsplattformarna NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore
består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består
av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en
diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala
signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom
kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och
Parkinsons sjukdom. Bolaget har även ett projekt i tidig preklinisk
fas inom smärta, TrkA-NAM. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399
(info@fnca.se), är bolagets Certified Adviser. För mer information,
besök gärna www.alzecurepharma.se.

Om neuropatisk smärta

· Neuropatisk smärta drabbar totalt cirka 7-8 procent av den vuxna
befolkningen. Patienter med indikationer som till exempel diabetes
och HIV drabbas i högre utsträckning där cirka 25% respektive 35%
upplever neuropatisk smärta.

· Perifer neuropatisk smärta är resultatet av olika slags skador på
nervfibrerna, såsom toxiska, traumatiska, metaboliska, infektions-
eller komprimeringsskador. Vanliga symtom är smärtsamma stickningar
eller kittlingar som kan beskrivas som en huggande eller brännande
smärta, liksom känslan av att få en elektisk stöt. Patienter kan
också uppleva allodyni (smärta orsakad av en stimulans som vanligtvis
inte orsakar smärta) eller hyperalgesi (ökad smärta från en stimulans
som normalt provocerar smärta).

· Marknaden för neuropatisk smärta kännetecknas av ett stort
medicinskt behov inom alla indikationer och på alla större marknader,
där endast ca 50 procent av patienterna svarar på befintlig
behandling.

· Patientpopulationen kommer att växa, bl.a. på grund av åldrande
befolkning samt ökad förekomst av cancer och typ 2-diabetes.

· Den globala marknaden för neuropatisk smärta värderades till 5
miljarder dollar 2015 och förväntas växa till 8 miljarder dollar år
2024.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alzecure-pharma-ab/r/alzecure-pharma-genomfor...
https://mb.cision.com/Main/16466/3002159/1170443.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.