Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

AlzeCure presenterar på Redeye Life Science Day 2021 den 11 november

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget medverkar på Redeye Life Science Day 2021 den 11 november kl. 14:30 där VD Martin Jönsson kommer att presentera den senaste utvecklingen i bolaget. Presentionen efterföljs av en Q&A med externa experter och Redeyes analytiker.

Presentationen kommer att hållas på engelska och livesänds via https://www.redeye.se/events/815899/redeye-life-science-day-2021. Den inspelade presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand som video och PDF på AlzeCures hemsida https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/.

För mer information, vänligen kontakta


Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)


AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.
 
NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.
 
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Bifogade bilder


Martin Jönsson CEO AlzeCure Pharma

Bifogade filer


AlzeCure presenterar på Redeye Life Science Day 2021 den 11 november

Författare MFN