Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

Alzinova: Alzinova slutför framgångsrikt projekt inför det finala prekliniska programmet

Alzinova har slutfört en framgångsrik farmakologisk studie av
ALZ-101-vaccinet i en djurmodell. Studien utvärderade olika
doseringsintervall och typen av immunrespons som genererades. Liksom
i tidigare studier kunde inte någon toxisk effekt av vaccinet påvisas
i försöksdjuren, samtidigt som effekten av behandlingen var
övertygande. Bolaget kan nu påbörja arbetet med
GLP-toxikologistudien. Därmed ligger planen fast för att påbörja den
kliniska fas-1 studien under 2018.

Den GLP-toxikologistudie som nu kan inledas utgör en väsentlig och
tung del av det prekliniska paketet och en viktig del för de
regulatoriska myndigheternas säkerhetsbedömning inför de första
kliniska försöken på människa.

Bolagets VD Per Wester kommenterar: "Studien är ett led i Alzinovas
prekliniska utvecklingsarbete. Det var den sista pusselbiten avseende
hur vaccinet skall administreras, och vi har nu slutligen kunnat
fastställa doser av antigen och adjuvans samt doseringsintervall för
den fas 1-studie som planeras kunna påbörjas under 2018. På basis av
denna information har vi nu även kunnat fastställa hur den viktiga
GLP-toxikologistudien skall utformas för att ge stöd åt den kliniska
studien. Denna sista farmakologiska studie kommer att påbörjas under
hösten."

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 augusti 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester - VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av
läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största
folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets
patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med
potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen
(oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus
är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för
behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under
preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa.
Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen.
Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter
inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alzinova/r/alzinova-slutfor-framgangsrikt-proj...
http://mb.cision.com/Main/13200/2328257/711049.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.