Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-04

Alzinova: Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 4 november 2016, inleds nyttjandeperioden för de
teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med
Alzinova AB:s ("Alzinova") nyemission inför notering på AktieTorget
2015. Nyttjandeperioden pågår till och med klockan 15:00 den 25
november 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger
rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Alzinova till
en kurs om 12,20 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av
serie TO 1 nyttjas tillförs Alzinova cirka 14,5 MSEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
Nyttjandeperiod: 4 - 25 november 2016.
Antal utestående teckningsoptioner: 1 186 000 teckningsoptioner av
serie TO 1.

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje
teckningsoption teckna en ny aktie i Alzinova till en kurs om 12,20
SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner
tillförs Alzinova cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader, vilka
beräknas uppgå till 0,5 MSEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 november 2016.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 52,6 MSEK.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt
anmälningssedel finns tillgängliga på Alzinovas hemsida
(www.alzinova.se). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängliga
på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor .

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 1
Nyttjandeperiod inleds: 4 november 2016.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 november 2016.
Nyttjandeperiod avslutas: 25 november 2016.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 25
november 2016.

Planerad kommunikation av utfall: Vecka 48 2016.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 51 2016.
Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto
eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 4 november till och med
den 25 november 2016. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera
att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i
god tid innan teckningstiden avslutas. En folder innehållande en
sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 kommer
att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes
anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för
teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå
på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Alzinova AB:s (www.alzinova.se) respektive
hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera
Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner
på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet
till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den
4 november till och med den 25 november 2016 under förutsättning att
anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda
senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både
teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission
ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på
registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med
aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 23
november 2016, alternativt nyttjas senast den 25 november 2016,
förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att
du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:
Per Wester - VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 november 2016.

Om Alzinova AB
Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av
läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största
folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets
patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med
potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är
centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av
ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och
förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk
utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget
bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova
är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom
Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alzinova/r/nyttjandeperiod-av-teckningsoptione...
http://mb.cision.com/Main/13200/2116033/585207.pdf
http://mb.cision.com/Public/13200/2116033/a2a32f94a2cae50a.pdf
http://mb.cision.com/Public/13200/2116033/80e9bf7ff73a6258.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.