Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Amasten Fastighets AB: Amasten avyttrar samtliga fastigheter i Härnösand

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har idag
via dotterbolag, tecknat avtal om avyttring av 16 fastigheter belägna
i Härnösand. Köpare är Westerlind Bostäder AB. De avyttrade
fastigheterna utgörs av tolv bostadsfastigheter, tre
centrumfastigheter samt en kommersiell fastighet. Avyttringen innebär
att Amasten avvecklar sin närvaro i Härnösand. Transaktionen är
ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande
fastighetsvärde om 235 miljoner kronor. Fastighetsvärdet
överensstämmer med senaste värdering. Frånträde är planerat till 15
januari.

"Vi genomför affären med Westerlind Bostäder AB som en lokal och
duktig aktör väl lämpade att utveckla fastigheterna, där
Prismagallerian ingår.", säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt
nedan.

Avyttrade fastigheter

De sålda fastigheterna i Härnösand omfattar cirka 35 000 kvadratmeter
med aktuella hyresintäkter om 28 miljoner kronor per år.

Närmare om försäljningsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetägande
bolagen uppgår till cirka 94,9 miljoner kronor och ska erläggas
kontant och genom säljarrevers om 23 miljoner kronor. Den slutgiltiga
köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med
justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen.
Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras
kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 11,7 miljoner
kronor.

Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med
publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som
publiceras den 10 november 2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 18.30 den 27 oktober
2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, martin.serse@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 18.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt
hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och
bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-avyttrar-samtl...
http://mb.cision.com/Main/1704/2378196/743280.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.