Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2018

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten"), publicerar
bokslutskommuniké för januari-december 2018, rapporten finns att
ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se

Oktober-december 2018

· Hyresintäkterna uppgick till 74 mkr (69).

· Driftsöverskottet uppgick till 41 mkr (33).

· Förvaltningsresultatet ökade till 13 mkr (4).

· Periodens resultat ökade till 99 mkr (-12), vilket motsvarar 0,54 kr
per stamaktie (-0,11).

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 6,09 kr (5,28),
en ökning med 15 procent.

· Direktavkastningen uppgick till 5,1 procent (4,4) och
överskottsgraden uppgick till 55 procent (47).

Väsentliga händelser under kvartalet

· 2 oktober tillträddes 21 fastigheter i Sundsvall.

· 10 oktober lanserade Amasten tillsammans med Läxhjälpen satsning på
digitaliserad läxhjälp.

· 31 oktober frånträddes 5 fastigheter i Ronneby till Studentbostäder
i Sverige AB.

· 15 november invigdes Sveriges första Riki-hus.

· 16 november förvärvade Amasten två Riki-hus i Umeå för 87 mkr.

· 19 november avtalade Amasten om att sälja kommersiella fastigheter
för 239 mkr.

· 11 december tecknades ett 15-årigt hyresavtal med Finspång kommun
med ett hyresvärde om 26 mkr.

· 12 december utsågs Sebastian Schönström till finanschef och David
Svensson till controller.

· 20 december förvärvades 8 000 BTA byggrätt i Sollentuna, genom ett
nybildat intressebolag, för att bygga Stockholmsområdets första
Riki-hus.

· 21 december tecknades ett 10-årigt hyresavtal med Sundsvalls kommun
med ett hyresvärde om 8,5 mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 17 januari har bolaget ingått en ränteswap vilket innebär att
räntebindningstiden ökar till 11,1 månader.

· 24 januari togs första spadtaget för 48 Riki-lägenheter i Timrå.

Perioden i korthet, Okt Okt Nyckeltal i urval 31
mkr -dec -dec december
2018 2017 2018

? Hyresintäkter 74 69 ? Substansvärde/stama 6,09 kr
ktie, kr
? Driftsöverskott 41 33 ? Eget 5,7 kr
kapital/stamaktie,
kr
? Finansnetto 17 18 ? Fastighetsvärde 3 592 mkr
? Förvaltningsresultat 13 4 ? Belåningsgrad 64 %
? Värdeförändringar 83 -24 ? Räntetäckningsgrad 1,94 ggr
fastigheter
? Periodens resultat 99 -12 ? Soliditet 30 %
? Periodens resultat 0,54 -0,11 ? Ekonomisk 91 %
per stamaktie, kr uthyrningsgrad

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande
ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För
ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i
Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab-...
https://mb.cision.com/Main/1704/2746996/995700.pdf
https://mb.cision.com/Public/1704/2746996/b59eca3e1d115c14.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.