Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2019

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten"), publicerar
bokslutskommuniké för 2019, rapporten finns att ladda ned i sin
helhet på bolagets hemsida www.amasten.se

Januari-december 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 398 mkr (276).
· Driftsöverskottet uppgick till 192 mkr (137).
· Förvaltningsresultatet ökade till 84 mkr (39).
· Årets resultat ökade till 424 mkr (212), vilket motsvarar 0,90 kr
per stamaktie (1,12).

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 6,64 kr (6,09),
en ökning med 9 procent.

· Direktavkastningen uppgick till 3,8 procent (4,1) och
överskottsgraden uppgick till 48 procent (49).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

· Avtalar att bygga 123 lägenheter i Nyköping
· Bildar joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB för
att bygga 750 Riki-lägenheter i Nyköping

· Inflyttning i andra Riki-huset i Umeå
· Frånträder hubb Syd med ett fastighetsvärde om 1 501 mkr
· Tillträder fastigheter i Norrköping med ett fastighetsvärde om 426
mkr

Året i korthet, mkr 2019 2018 Nyckeltal i urval 31
dec
2019

? Hyresintäkter 398 276 ? Substansvärde/stama 6,64
ktie, kr
? Driftsöverskott 192 137 ? Eget 6,27
kapital/stamaktie,
kr
? Finansnetto -87 -64 ? Fastighetsvärde, 6 431
mkr
? Förvaltningsresultat 84 39 ? Belåningsgrad, % 50,9
? Värdeförändringar 436 193 ? Räntetäckningsgrad 2,08
fastigheter
? Årets resultat 424 212 ? Soliditet, % 44,5
? Årets resultat per 0,90 1,12 ? Ekonomisk 93
stamaktie, kr uthyrningsgrad, %

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor
utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För
ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i
Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399,
info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab...
https://mb.cision.com/Main/1704/3039067/1197843.pdf
https://mb.cision.com/Public/1704/3039067/8802e11753dd5a2f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.