Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni
2019, rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida
www.amasten.se

Kvartalet april-juni 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 70 mkr (67)

· Driftsöverskottet uppgick till 35 mkr (29)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 12 mkr (6)

· Periodens resultat uppgick till 12 mkr (57), vilket motsvarar 0,04
kr per stamaktie (0,34)

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,03 kr (6,09)

· Direktavkastningen uppgick till 4,08 procent (4,09)

· Överskottsgraden var 50 procent (43)

Väsentliga händelser under kvartalet

· Nordika tillför 175 mkr i eget kapital genom en riktad emission

· Tecknar avtal om byggnation av 165 respektive 105 Riki-lägenheter i
Nykvarn och Sollentuna

· Återbetalning av obligationslån om 425 mkr

· I en bytesaffär i Sundsvall tillträdds bostadsfastigheter till ett
värde om 118 mkr och frånträdds för 74 mkr

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Tillträde Urbano AB med ett fastighetsvärde om 2,8 mdr

· Tillträde bostadsfastigheter i Köping om 216 mkr

· Lansering kooperativ boendeform i kommande nyproduktion i Luleå

+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+
|Perioden i korthet, |2019|2018 jan-jun||Nyckeltal |30 jun 2019|
|mkr | jan| || | |
| |-jun| || | |
+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+
|Hyresintäkter | 144| 135||Substansvärde, kr/aktie| 6,03|
+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+
|Driftsöverskott | 67| 58||Eget kapital, kr/aktie | 5,5|
+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+
|Finansnetto | -35| -32||Fastighetsvärde, mkr | 3 626|
+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+
|Förvaltningsresultat| 23| 11||Belåningsgrad, % | 59|
+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+
|Värdeförändringar | 47| 93||Soliditet, % | 36|
|fastigheter | | || | |
+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+
|Periodens resultat | 51| 88||Räntetäckningsgrad | 1,66|
+--------------------+----+------------++-----------------------+-----------+

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/ vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och
bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till 80 procent av bostäder,
resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och
samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida
www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North
Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon
08-528 00 399. info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab...
https://mb.cision.com/Main/1704/2892074/1097758.pdf
https://mb.cision.com/Public/1704/2892074/b53b51d42af74bec.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.