Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Amasten Fastighets AB (publ), publicerar delårsrapport för
januari-september 2019, rapporten finns att ladda ned på bolagets
hemsida www.amasten.se

Kvartalet juli-september 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 126 mkr (66)

· Driftsöverskottet uppgick till 71 mkr (38)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 42 mkr (14)

· Periodens resultat uppgick till 333 mkr (25), vilket motsvarar 0,77
kr per stamaktie (0,13)

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,56 kr (6,09)

· Direktavkastningen uppgick till 5,43 procent (5,21)

· Överskottsgraden var 56 procent (57)

Väsentliga händelser under perioden

· Tillträdde Urbano AB med fastighetsvärde om 2,8 mdr

· Tillträdde bostadsfastigheter i Köping om 216 mkr

· Bengt Kjell och Jakob Pettersson väljs in i styrelsen

· Öppnade lägenhetshotell i Helsingborg

Väsentliga händelser efter perioden

· Avtalar att bygga 123 lägenheter i Nyköping

· Bildar joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB för att
bygga 750 Riki-lägenheter i Nyköping

· Avtalar om att sälja hubb Syd till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB

· Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir ny storägare med 20 procent
av kapitalet och rösterna och med en option att förvärva ytterligare
10,2 procent av kapitalet och rösterna

· Elias Georgiadis och Stig Svedberg meddelar styrelsen att dom lämnar
sina uppdrag som styrelseledamöter

Perioden i korthet, 2019 2018 Nyckeltal 30 sep 2019
mkr jan jan
-sep -sep
Hyresintäkter 271 202 Substansvärde, kr/aktie 6,56
Driftsöverskott 138 96 Eget kapital, kr/aktie 6,1
Finansnetto - 59 - 47 Fastighetsvärde, mkr 7 232
Förvaltningsresultat 65 25 Belåningsgrad, % 57
Värdeförändringar 415 110 Soliditet, % 37
fastigheter
Periodens resultat 384 113 Räntetäckningsgrad 2,22

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs
av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser
är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab...
https://mb.cision.com/Main/1704/2962084/1141638.pdf
https://mb.cision.com/Public/1704/2962084/9210944df5784618.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.