Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport; Höjvall höststädar i Amasten

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för
januari-september 2017, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på
bolagets hemsida www.amasten.se.

Den 15 september tillträdde Jan-Erik Höjvall som ny VD i Amasten. För
att ta Amasten till nästa steg har det därför redan under tredje
kvartalet hänt en hel del, vilket dock har medfört
omstruktureringskostnader av engångskaraktär uppgående till cirka 9
mkr under kvartalet.

Kvartalet juli-september 2017

· Hyresintäkterna ökade till 70,8 mkr (61,0).

· Driftsöverskottet ökade till 37,0 mkr (35,2).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 1,6 mkr (11,9).

· Periodens resultat uppgick till 6,4 mkr (50,6), vilket motsvarar
0,02 kr (0,31) per stamaktie.

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,3 kr (4,5 kr),
en ökning med 17,8 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

· Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 4,9 procent under
tredje kvartalet och överskottsgraden uppgick till 52 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

· Den 14 september avgick David Dahlgren, Amastens VD sedan juni 2014.
Jan-Erik Höjvall tillträdde som ny VD 15 september.

· Den 29 augusti meddelade bolaget att bolagets CFO sedan mars 2015
Martin Sersé kommer att lämna bolaget efter årsskiftet och i samband
med detta kommer Hans Ragnarsson att tillträda som CFO i bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 16 oktober förvärvade Amasten ett fastighetsbestånd av Bohem i
Skövde för 71 mkr.

· 31 oktober ingick Amasten avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd
i Sundsvall för 130 mkr.

· 27 oktober ingick bolaget avtal om att avyttra hela
fastighetsbeståndet i Härnösand för 235 mkr till Westerlind Bostäder
AB.

· 9 november ingick Amasten ett avtal om att avyttra fasigheten
Sleipner 6 i Helsingborg för 152,5 mkr, köpare är Svenska
Bostadsfonden via dotterbolag.

Perioden i korthet, Jul Jul Nyckeltal i 30
mkr -Sept -Sept urval sept
2017 2016 2017

? Hyresintäkter 70,8 61,0 ? Substansvärde/st 5,29 kr
amaktie, kr
? Driftsöverskott 37,0 35,2 ? Eget 4,67 kr
kapital/stamakti
e, kr
? Finansnetto -18,0 -11,4 ? Fastighetsvärde 3 015 mkr

? Förvaltningsresultat 1,6 11,9 ? Belåningsgrad 66 %
? Värdeförändringar 11,2 45,2 ? Belåningsgrad 69 %
fastigheter fastigheter
? Periodens resultat 6,4 50,6 ? Soliditet 28 %
? Resultat per 0,02 0,31 ? Ekonomisk 93 %
stamaktie, kr uthyrningsgrad

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel: +46 (0)733-49 66 17, martin.serse@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 07.00 CET.

__________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA
Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab-...
http://mb.cision.com/Main/1704/2387291/749265.pdf
http://mb.cision.com/Public/1704/2387291/8791a5ea16f9146f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.