Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Amasten Fastighets AB: Amasten förvärvar tio bostadsfastigheter i Sundsvall

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har idag
tecknat avtal om förvärv av 10 bostadsfastigheter belägna i Sundsvall
från KOFA AB. Förvärvet innebär att Amasten skapar en tydlig närvaro
i Sundsvall. Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och
baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor.
Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 6,4 miljoner kronor.
Tillträde är planerat till 1 december.

"I våras förvärvade Amasten sin första fastighet i Sundsvall och vi
utökar nu beståndet med ytterligare tio stycken bostadsfastigheter.
Vi ser Sundsvall som en attraktiv tillväxtort.", säger Jan-Erik
Höjvall, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt
nedan.

Förvärvade fastigheter

De förvärvade fastigheterna i Sundsvall omfattar 9 221 kvadratmeter
varav 8 174 kvadratmeter utgörs av bostäder. De uthyrningsbara
areorna utgörs av 152 lägenheter och några kommersiella lokaler.
Aktuella hyresintäkter uppgår till cirka 11 miljoner kronor per år.

Närmare om förvärvsavtalet

Fastigheternas befintliga lån kommer att refinansieras med nya lån och
bedöms motsvara en belåningsgrad om 68 procent. Den preliminära
köpeskillingen för aktierna i det fastighetägande bolaget uppgår till
cirka 72,4 miljoner kronor. Av den totala köpeskillingen ska
preliminärt cirka (i) 15,5 miljoner kronor erläggas kontant, samt
(ii) 19,7 miljoner kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier
i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 4 kronor per
stamaktie. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den
preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det
egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den
preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Avtalet innehåller vidare en överlåtelsebegränsning (s.k. lock-up)
genom vilken säljaren på vissa villkor åtar sig att under en period
om sex månader från tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade
aktier och under nästföljande sex månader inte avyttra mer än 50
procent av de nyemitterade aktierna. Efter en period om totalt tolv
månader från det att emissionen avseende de nyemitterade aktierna
registrerats hos Bolagsverket har säljaren rätt att avyttra samtliga
nyemitterade aktier. Förvärvsavtalet innehåller i övrigt garantier
och villkor som får betraktas som sedvanliga i avtal av motsvarande
slag.

Vinsten per stamaktie bedöms öka även beaktat den utspädning som
kommer att följa av den tilltänkta nyemissionen av stamaktier till
säljaren. Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband
med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som
publiceras den 10 november 2017.

Catella Corporate Finance och Delphi Advokatbyrå har rådgivare till
köparen.

Denna information lämnades till publicering kl. 16.30 den 31 oktober
2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, martin.serse@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 16.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt
hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och
bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-forvarvar-tio-...
http://mb.cision.com/Main/1704/2380072/744630.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.