Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Amasten Fastighets AB: Amasten genomför riktad nyemission av aktier

Amasten Fastighets AB (publ) ("Amasten" eller "Bolaget") offentliggör
idag en riktad nyemission om 5 000 000 stamaktier av serie A till en
teckningskurs om 4,0 kronor per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av
fordran för ett förvärv där 5 000 000 aktier ska tecknas av säljaren
WaRiVi Holding AB.

Förvärvet avser Riki Bygg AB vilket kommer att namnändras till Riki
Bostad AB. Tillträde skedde den 29 augusti 2018. För mer information
se pressmeddelande från den 11 juni 2018.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen idag den 4 september
2018 med stöd i bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2018.
Emissionen förväntas slutföras under början av september månad 2018.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta
Bolagets skuld till tecknarna som uppstått till följd av förvärvet av
Riki Bygg AB.

Teckningskursen om 4,0 kronor per aktie har fastställts av styrelsen
och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingånget
överlåtelseavtal. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen
har bestämts till den 5 september 2018, med rätt för styrelsen att
senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Amasten ökar med 5 000 000
aktier från 155 184 005 aktier till totalt 160 184 005 aktier och
aktiekapitalet ökar med 5 000 000 kronor från 155 184 005 kronor till
totalt 160 184 005 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om
cirka 3,12 procent.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 4 september 2018 kl. 17.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt
hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och
bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-genomfor-rikta...
http://mb.cision.com/Main/1704/2608424/902945.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.