Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

Amasten Fastighets AB: Amasten ingår avtal om förvärv av bostadsfastigheter i Skövde om 73 mkr

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har idag
tecknat avtal om förvärv av två bostadsfastigheter i Skövde.
Portföljen utgörs till 100 procent av bostäder och säljaren är Bohem
Fastighet AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett
underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor. Tillträde bedöms
kunna genomföras innan årsskiftet.

"Skövde är en tillväxtort och de är i sådana orter Amasten vill verka
i framtiden.", säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt
nedan.

Förvärvade fastigheter

Fastigheterna omfattar 5 807 kvadratmeter med ett sammanlagt
hyresvärde om 5,9 miljoner kronor per år. De uthyrningsbara areorna
utgörs av 84 lägenheter, samtliga fullt uthyrda. Den viktade
direktavkastningen bedöms uppgå till 5,0 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Belåningsgraden bedöms motsvara cirka 70 procent av aktuell
marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de
fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 23,1 miljoner
kronor och ska erläggas kontant. Den slutgiltiga köpeskillingen ska
motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för
förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella
justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.
Avdraget för latent skatt uppgår till 2 miljoner kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet. Tillträde
är tänkt att ske innan årsskiftet och Amastens intjäningsförmåga
kommer följaktligen att uppdateras i samband med publiceringen av
delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som publiceras den 10 nov
2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 14.45 den 16 okt 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, martin.serse@amasten.se

______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt
hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North Premier och
bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-ingar-avtal-om...
http://mb.cision.com/Main/1704/2368743/737022.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.