Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Amasten Fastighets AB: Amasten köper fastigheter för 426 mkr i Norrköping

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten") har idag tecknat avtal om
att köpa 7 bostadshyreshus i Norrköping. Transaktionen sker i
bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 426
miljoner kronor. Säljare är Subnova Trivselfastigheter. Amasten
tillträder fastigheterna per den 16 december 2019. Avtalet är
villkorat av slutlig granskning av bolagen och fastigheterna.

"Det är fantastiskt roligt att få köpa fastigheter i en så stark ort
och att få duktiga lokala fastighetsägare som nya ägare i Amasten.
Säljarna kommer att fortsätta förvalta fastigheterna i 3 år framöver
vilket ger en trygghet till hyresgäster och personal", säger Jan-Erik
Höjvall, VD Amasten.

Förvärvet omfattar 347 lägenheter och 30 703 kvadratmeter med ett
sammanlagt hyresvärde om 34,7 miljoner kronor per år. Samtliga
fastigheter är fullt uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till
4,4 procent.

Fastigheternas befintliga lån kommer att övertas eller refinansieras
och bedöms motsvara en belåningsgrad om 44 procent. Den preliminära
köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår
till totalt 211 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger
Amasten (i) 52,8 miljoner kronor kontant, samt (ii) 158,3 miljoner
kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en
överenskommen teckningskurs om 7,90 kronor per stamaktie. Den
slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära
köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet
på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära
köpeskillingen ska regleras kontant.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs
av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser
är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-koper-fastigh...
https://mb.cision.com/Main/1704/2962135/1141861.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.