Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Amasten Fastighets AB: Amasten säljer fastigheten Sleipner 6 i Helsingborg för 152,5 mkr

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har via
dotterbolag tecknat avtal om en avyttring av fastigheten Sleipner 6
belägen i Helsingborg. Köpare är Svenska Bostadsfonden via
dotterbolag. Den avyttrade fastigheten utgörs av 111
bostadslägenheter om totalt 7 571 kvadratmeter. Transaktionen är
ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande
fastighetsvärde om 152,5 miljoner kronor, vilket överstiger
värderingen för andra kvartalet med 6 procent. Frånträde är planerat
till 1 december.

"Skälet till försäljningen är att vi har ett fåtal fastigheter i
Helsingborg och med försäljningen kan vi koncentrera oss på att
utveckla våra fastigheter på andra prioriterade orter. Det känns
extra roligt att köparen är Svenska Bostadsfonden som är en väldigt
kompetent fastighetsägare.", säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheten och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt
nedan.

Avyttrad fastighet

Den sålda fastigheten i Helsingborg omfattar 7 571 kvadratmeter med
aktuella hyresintäkter om 8,5 miljoner kronor per år.

Närmare om försäljningsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetägande
bolaget uppgår till cirka 88,6 miljoner kronor och ska erläggas
kontant. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära
köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet
på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära
köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår
till cirka 10,9 miljoner kronor.

Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med
publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 som
publiceras den 10 november 2017.

Nordier Property Advisors och Delphi Advokatbyrå har varit rådgivare
till säljaren.

Denna information lämnades till publicering kl. 17.00 den 9 november
2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, martin.serse@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 17.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt
hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och
bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-saljer-fastigh...
http://mb.cision.com/Main/1704/2387249/749118.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.