Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Amasten Fastighets AB: Nordika tillför Amasten 175 mkr i eget kapital genom den riktade nyemission som tidigare aviserats

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten") eller ("Bolaget") tillförs
175 miljoner kronor genom en riktad nyemission, där investeraren är
Nordika III Fastigheter AB ("Nordika"). Amasten informerade den 27
februari om dess avsikt att genomföra en emission, vilket styrelsen
nu fattat beslut om. Teckningskursen fastställdes till 4,20 kronor.

Kapitalet stärker Bolaget finansiellt och ger förbättrade
tillväxtmöjligheter framåt. Amasten har med dess nya ledning sjösatt
en ambitiös tillväxtplan för de kommande åren. Med nytt kapital från
Nordika har parterna skapat förutsättningar för att det
förändringsarbete som inletts av ledningen kan genomföras.

"Vi har med spänning följt den omdaning som ledningen under Jan-Erik
Höjvall påbörjat. Nordika ser att det förändringsarbetet skapat ett
dådkraftigt bolag med tydlig riktning framåt. Genom att tillföra nytt
kapital till Amasten skapas bättre förutsättningar för bolaget att
växla upp i volym och på så sätt ta steget upp till Nasdaq Stockholm
Mid Cap. Det är en enormt driven organisation och vi har en stark
tilltro till att bolaget kommer lyckas med sitt förändringsarbete att
skapa ett starkt och välskött bostadsbolag på börsen", säger Jonas
Grandér, VD Nordika.

"Vi välkomnar Nordika som ny delägare till Amasten. Det är bra att vi
får in kapitalstarka och kunniga investerare i Amasten. Nordika är en
investerare som ser att det arbete vi gjort sedan vi kom in i bolaget
är rätt väg framåt. Med det nya kapitalet får vi en bra plattform att
växa vidare samtidigt som vi stärker finansieringen som helhet i
Bolaget", säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Amasten har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på
årsstämman den 17 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 41
666 666 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 4,20 kronor
per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 7,6 procent
mot genomsnittlig volymviktad stängningskurs under de 30 senaste
handelsdagarna. Då teckningskursen har fastställts genom en
volymviktad genomsnittskurs med sedvanlig rabatt är det av styrelsens
bedömning att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 175 000 000 kronor
före emissionskostnader. Genom den riktade nyemissionen kommer det
totala antalet aktier i Bolaget att öka med 41 666 666 aktier från
177 684 005 till 219 350 671 aktier.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera
ägarbasen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att stärka
Bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt
tillväxt.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till Amasten. Roschier och
Nordanö agerade rådgivare till Nordika.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Jonas Grandér, VD Nordika, Tel: +46 (0)70-750 94 94, jg@nordika.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 18.15 CET.

_______________________________________________________________________________

Om AmastenAmasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och
bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder,
resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och
samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida
www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North
Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon
08-528 00 399. info@fnca.se

Om Nordika
Nordika är ett onoterat svenskt fastighetsbolag som ägs av nordiska
institutioner. Fokus ligger på investeringar främst i Sverige och
Finland (med flexibilitet att investera i Danmark och Norge). Nordika
har sedan starten 2011 förvärvat och förvaltade fastigheter med ett
värde överstigande 5 miljarder kronor. Företaget har blivit
uppmärksammat för sin förmåga att stabilisera komplexa tillgångar där
Nordikas kreativa idéer och förmåga att genomföra förändring, ger väl
fungerande och långsiktigt hållbara fastigheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/nordika-tillfor-amast...
https://mb.cision.com/Main/1704/2768745/1011460.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.