Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

Amasten Holding: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni
2017, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida
www.amasten.se.

Kvartalet april-juni 2017

· Hyresintäkterna ökade till 68,9 mkr (59,6).

· Driftsöverskottet ökade till 37,6 mkr (32,7).

· Förvaltningsresultatet uppgick tilll 11,5 mkr (12,7).

· Periodens resultat ökade till 18,1 mkr (17,4), vilket motsvarar 0,09
kr (0,09) per stamaktie.

· Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,22 kr (4,20
kr), en ökning med 24,3 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

· Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 5,4 procent under
andra kvartalet och överskottsgraden uppgick till 55 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

· Amasten tillträdde ett fastighetsbestånd i Finspång med ett
underliggande fastighetsvärde om 177,5 mkr samt ett fastighetsbestånd
i Ronneby med ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 248
mkr.

· Amasten genomförde ytterligare obligationsemission om totalt 100
miljoner kronor inom rambeloppet på 500 miljoner kronor för bolagets
icke säkerställda obligationer. Emissionen genomförs till en kurs om
101 procent av nominellt belopp vilket idag motsvarar årlig
avkastning på ca 5,50 procent.

· Bolaget genomförde, via dotterbolag, en bytesaffär med NSI Invest
som innebär avyttring av nio fastigheter samt förvärv av en centralt
belägen större fastighet i Sundsvall med bostäder och lokaler, samt
tre mindre kommersiella fastigheter i Karlskoga och Smålandsstenar.
De avyttrande fastigheterna utgjordes av tre fastigheter i Sollefteå
och sex mindre fastigheter i Härnösand. Förvärven skedde i bolagsform
och baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 63,8 miljoner
kronor. Även försäljningarna skedde i bolagsform och baseras på ett
underliggande fastighetsvärde på 90,8. Till- respektive frånträde
skedde den 10 maj.

· Amasten tecknade nytt hyresavtal med befintlig hyresgäst, Axfood
avseende 3 791 kvadratmeter butiksyta i Falun. Det nya hyresavtalet
innebär viss anpassning av befintlig lokal vilket resulterar i ett
ökat hyresvärde. Avtalet löper till och med sista maj 2027 vilket är
en förlängning om 10 år. Lokalerna förhyrs av Axfood som bedriver
sitt koncept för lågprishandel, Willys.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Amasten tecknade hyresavtal med Sala kommun avseende 1 859
kvadratmeter i centrala Sala. Avtalet löper under 11 år och omfattar
verksamhetskontor för flertalet verksamheter inom kommunen.

Perioden i korthet, Apr Apr Nyckeltal i 30
mkr -Jun -Jun urval juni
2017 2016 2017

? Hyresintäkter 68,9 59,6 ? Substansvärde/st 5,22 kr
amaktie, kr
? Driftsöverskott 37,6 32,7 ? Eget 4,63 kr
kapital/stamakti
e, kr
? Finansnetto -15,7 -9,5 ? Fastighetsvärde 3003 mkr
? Förvaltningsresultat 11,5 12,7 ? Belåningsgrad 66 %
? Värdeförändringar 9,2 8,5 ? Belåningsgrad 70 %
fastigheter fastigheter
? Periodens resultat 18,1 17,4 ? Soliditet 28 %
? Resultat per 0,20 0,09 ? Ekonomisk 94 %
stamaktie, kr uthyrningsgrad

Kommentar avseende andra kvartalet 2017

"Under andra kvartalet förvärvade Amasten fastigheter för 483 mkr i
framförallt Sundsvall, Finspång och Ronneby. Därtill avyttrades
beståndet i Sollefteå för att renodla portföljen ytterligare.
Tillsammans med värdeökningar på övriga fastigheter är nu
fastighetsvärdet över tre miljarder och har vuxit med 34 procent
sedan andra kvartalet 2016. Förvärven får full resultateffekt från
och med tredje kvartalet. Portföljen omfattar nu 65 procent bostäder,
8 procent samhällsfastigheter och 27 procent kommersiella lokaler."

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar för andra kvartalet 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00
den 18 augusti 2017.

__________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA
Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/amasten-fastighets-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/1704/2328101/710990.pdf
http://mb.cision.com/Public/1704/2328101/adfdaf17d4c8bdd5.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.