Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Amasten Holding: Amasten har ingått avtal om förvärv av ett bostadsbestånd i Härnösand om 95 mkr

Amasten Holding AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har den 13 maj
2016 ingått avtal om förvärv av Härnökusten, ett bostadsbestånd i
centrala Härnösand. Säljare är Ådalskonsult AB och Autograf
Handelshus Anders Johansson AB. Transaktionen sker i bolagsform och
baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 95 miljoner kronor.
Det motsvarar det av oberoende värderare bedömda marknadsvärdet.
Transaktionen är villkorad av slutligt kreditgodkännande. Tillträde
planeras till 31 maj 2016.

"Beståndet ligger i utmärkt läge och omfattar 86 procent bostäder, med
en bedömd direktavkastning strax över 6 procent. Det befäster vår
närvaro i Härnösand och förvaltningsregion Norr. Vi ser ytterligare
intressanta investeringsmöjligheter och detta förvärv är ett steg mot
att växa vidare i regionen. Det är ett bra bestånd med åtråvärda
lägenheter och utan vakanser. Genom vår tydliga etablering på orten
finns det nu dessutom goda förutsättningar att finna ännu bättre
skalfördelar och förbättra förvaltningen samt fastigheterna
ytterligare. Genom förvärvet tydliggör vi även vårt fokus på stabila
orter med pendlingsavstånd till regionala tillväxtmotorer.", säger
David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning erläggs genom lån och kontant betalning. Tillträde planeras
till 31 maj 2016. Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren
beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvat fastighetsbestånd

Portföljen omfattar 10 337 kvadratmeter och utgörs av tio fastigheter
i centrala Härnösand med ett sammanlagt hyresvärde om 10,3 miljoner
kronor per år. De uthyrningsbara areorna utgörs av 137 lägenheter och
en kommersiell lokal som är uthyrd till Loomis med ett hyresvärde om
1,6 miljoner kronor per år och en återstående löptid på tre år.
Beståndets yta uppdelas på 86 procent bostadsyta och 14 procent
lokalyta. Nuvarande beläggningsgraden uppgår till 100 procent och
direktavkastningen bedöms uppgå till 6,1 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån på beståndet kommer att refinansieras med nya lån och
bedöms motsvara en belåningsgrad om cirka 70 procent mot aktuell
marknadsvärdering. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i den
fastighetsägande koncernen uppgår till totalt cirka 38,6 miljoner
kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska
motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för
förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella
justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.
Avdraget för latent skatt uppgår till 850 tusen kronor.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och
Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras när
finansieringsvillkoret uppfyllts och tillträdesdatum har fastställts.

Denna information lämnades till publicering kl. 08.00 den 16 maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64
02, david.dahlgren@amasten.se

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015
50. www.mangold.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/amasten-har-ingatt-avtal-om-...
http://mb.cision.com/Main/1704/2009484/515911.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.