Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Amasten Holding: Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2016

Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars
2016, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida
www.amasten.se.

Kvartalet januari - mars 2016

· Hyresintäkterna ökade till 56,2 mkr (37,6).
· Driftsöverskottet ökade till 25,6 mkr (13,8).
· Förvaltningsresultatet ökade till 8,1 mkr (3,6).
· Periodens resultat ökade till 18,0 mkr (8,9).

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Amasten har tillträtt tidigare meddelat förvärv av ett
bostadsbestånd i centrala Härnösand. Transaktionen baserades på ett
underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Två fastigheter i Skärblacka till ett värde om 11,5 mkr, tre
fastigheter i Landskrona till ett värde om 9,4 mkr och en fastighet i
Perstorp till ett värde om 20,0 mkr har frånträtts.

· Amasten har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare
för att undersöka möjligheten att emittera ett obligationslån på den
nordiska marknaden.

Perioden i korthet, Jan Jan Nyckeltal i 31
mkr -mar -mar 2015 urval mars
2016 2016

? Hyresintäkter 56,2 37,6 ? Substansvärde/st 4,07 kr
amaktie, kr
? Driftsöverskott 25,6 13,8 ? Eget 3,76 kr
kapital/stamakti
e, kr
? Finansnetto -8,0 -4,8 ? Fastighetsvärde 2 134 mkr
? Förvaltningsresultat 8,1 3,6 ? Belåningsgrad 60 %
? Värdeförändringar 15,6 7,5 ? Belåningsgrad 61 %
fastigheter fastigheter
? Periodens resultat 18,0 8,9 ? Soliditet 35 %
? Resultat per 0,09 0,05 ? Uthyrning inkl 95 %
stamaktie, kr garantier

Kommentarer avseende första kvartalet 2016

"Amasten fortsätter att förbättra den underliggande lönsamheten.
Kostnaderna per kvadratmeter var lägre under första kvartalet än
under motsvarande period de två föregående åren. Det är en effekt av
det medvetna och systematiska arbete vi genomfört under 2015 med att
trimma in förvärvade fastigheter och den tillhörande organisation vi
nu har byggt upp. Renodlingen av portföljen har fortsatt med
selektiva avyttringar och nya bestånd."

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar till det första kvartalet.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information
lämnades till publicering kl. 08:00 den 12 maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen
hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015
50. www.mangold.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/amasten-holding-ab--publ--pu...
http://mb.cision.com/Main/1704/2007453/514612.pdf
http://mb.cision.com/Public/1704/2007453/946a1061fc4c0840.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.