Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Amasten Holding: Amasten ingår avtal och tillträder förvärv av en fastighet i Härnösand om 12,25 mkr med handel och viss del bostäder

Amasten Holding AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har idag
tecknat avtal om förvärv samt tillträtt en fastighet i Härnösand.
Fastigheten Härnösand Telegrafen 26 inrymmer till störst del handel
och är en av fastigheterna som utgör centrumhandeln i Härnösand.
Säljare är NRF Sweden Holding AB. Transaktionen sker i bolagsform och
baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 12,25 miljoner
kronor. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår till 85 procent och
direktavkastningen bedöms uppgå till 11 procent.

"Fastigheten är en av tre fastigheter som tillsammans utgör
centrumgallerian Prisma i Härnösand. Sedan tidigare äger Amasten
redan de övriga två fastigheterna och förvärvet möjliggör att Amasten
kan ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av centrumhandeln. Att i
detta skede kunna utveckla handeln och effektivisera driften kommer
inte bara vara till nytta för Amasten utan även övriga centrum. Vi
hoppas kunna göra centrum mer attraktivt för Härnösandsborna och de
som besöker orten. Vi kommer även ha möjlighet att erbjuda ett antal
ytterligare bostäder i centrum genom omvandling av vissa ytor. Som
hyresgäster i fastigheten återfinns bland annat Åhléns, Vero Moda och
Eurosko. Vi har även dialog med ett flertal intressanta hyresgäster
som ett steg i utvecklingen att stärka handeln i Härnösands
stadskärna. En väl fungerande centrumhandel är också en viktig del i
vårt arbete att erbjuda ett attraktivt boende i våra 430 lägenheter i
centrala Härnösand", säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning har erlagts genom kontant betalning. Fastigheten och de
huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

Fastigheterna Telegrafen 26 omfattar 5 283 kvadratmeter med ett
sammanlagt hyresvärde om 5,2 miljoner kronor per år och har en
aktuell hyra på 4,5 mkr per år. Arean utgör av 83 % handel, 8 %
kontor, 6 % lager och 2 % bostäder. Genomsnittlig återstående löptid
på de kommersiella lokalerna är cirka 1 år. Nuvarande uthyrningsgrad
uppgår till 85 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 11
procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande
bolaget uppgår till totalt cirka 5,7 miljoner kronor och i samband
med förvärvet löses även en koncernintern skuld på 7,1 miljoner
kronor, vilka båda ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen
ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för
förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella
justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och
Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med
publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2016 som
publiceras den 11 november.

Denna information lämnades till publicering kl. 15.00 den 21 oktober
2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, martin.serse@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 15.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i
huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens
affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt
hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med
goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/amasten-ingar-avtal-och-till...
http://mb.cision.com/Main/1704/2106226/578384.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.