Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Amasten: Kommuniké från årsstämman i Amasten

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I AMASTEN

Vid årsstämman i Amasten Holding AB (publ) fattades idag huvudsakligen
följande beslut:

· Resultat och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende
räkenskapsåret 2014 fastställdes.
· Det fattades beslut om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med
ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst
tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Ingen vinstutdelning
beslutades avseende stamaktier av serie A.
· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende
räkenskapsåret 2014.
· Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå
av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska
utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
· Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med totalt 700 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens
ordförande och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Det beslutades
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
· Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
ska bestå av följande fem (5) ordinarie ledamöter: Rickard Backlund
(tillika styrelseordförande), Christian Hahne, Gert Persson, Veronika
Sjödin samt Elisabeth Norman.
· Det beslutades att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med
huvudansvarig revisor Jörgen Lövgren.
· Det fattades beslut om principer för tillsättande av valberedning.
· Det fattades beslut om att inte godkänna föreslaget
emissionsbemyndigande.

Denna information lämnades till publicering kl. 15.00 onsdagen den 20 maj
2015.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att
delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller
lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Stockholm 20 maj 2015

Vid frågor, vänligen kontakta:
David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Amasten Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak
bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att
förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i
mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil
hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se
. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First
North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon
08503 015 50. www.mangold.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.