Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-20

Ambea: Ambea offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPANELLER
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDETELLER
DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Ambea AB (publ) ("Ambea" eller "Bolaget"), en marknadsledande aktör
inom omsorgstjänster i Sverige, offentliggjorde den 13 mars 2017 sin
avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget
offentliggör idag prospektet för erbjudandet ("Erbjudandet").

Erbjudandet i korthet:

· Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 75 kronor,
motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Ambea
efter genomförandet av Erbjudandet om 5 071 miljoner kronor

· Erbjudandet omfattar 26 565 495 aktier, varav 2 666 667 aktier som
emitteras av Bolaget och 23 898 828 befintliga aktier som erbjuds av
ACTR Holding AB, som kontrolleras av Actor SCA, ett partnerskap
mellan fonder rådgivna av Triton respektive KKR (gemensamt
"Huvudägaren"[1]
(http://file///C:/Users/julia.agha/OneDrive%20-%20HH%20Group/Project%20An...)).
Erbjudandet kommer att tillföra Ambea en bruttolikvid om 200 miljoner
kronor

· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
kommer Huvudägaren vidare åta sig att, på begäran av Joint
Bookrunners (se definition nedan), sälja ytterligare högst 3 984 824
befintliga aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst
15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår
värdet av Erbjudandet till cirka 2 291 miljoner kronor och motsvarar
cirka 45,2 procent av det totala antalet aktier i Ambea efter
genomförandet av Erbjudandet

· Fidelity International via olika fonder, Investment AB Öresund,
Carve Capital AB, Catella Fondförvaltning AB, Didner & Gerge Fonder
AB och RAM One AB har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor,
förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 3,9 procent, 3,9 procent,
3,0 procent, 3,0 procent, 3,0 procent respektive 2,0 procent av det
totala antalet aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet

· Åtaganden från de sex ankarinvesterarna uppgår totalt till 950
miljoner kronor, motsvarande cirka 47,7 procent av antalet aktier i
Erbjudandet (cirka 41,5 procent av antalet aktier i Erbjudandet
förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)

· Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella
investerare samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige och
anställda i Ambea-koncernen

· Beräknad första handelsdag för Ambeas aktier på Nasdaq Stockholm
är den 31 mars 2017 under kortnamnet "AMBEA" och beräknad likviddag
är den 4 april 2017

· Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 20 mars
2017 på Ambeas hemsida, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden
samt på Nordeas hemsida

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt (på svenska och engelska) och anmälningssedel (på svenska)
publiceras på Ambeas hemsida www.ambea.se, Carnegies hemsida för
pågående erbjudanden
www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/ samt på
Nordeas hemsida www.nordea.se. Anmälan kan även göras på Nordnets
internettjänst www.nordnet.se.

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 21-30 mars 2017
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 21-29 mars 2017
Anmälningsperiod för anställda i Ambea-koncernen: 21-29 mars 2017
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 31 mars 2017
Likviddag: 4 april 2017

Rådgivare
Carnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners. Danske Bank är Joint Bookrunner. Sundling Wärn Partners
är finansiell rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Vinge och
Latham & Watkins är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och
White & Case är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Fredrik Gren, VD och koncernchef för Ambea:
"Ambea har under lång tid uppvisat god tillväxt i kombination med hög
kvalitet och har idag över 200 svenska kommuner som kunder. Behovet
av omsorg är stort och ökande och vi vill bidra till att lösa denna
samhällsutmaning. Vår strategi är att fortsätta stärka omsorgen för
våra äldre och de som är i behov av särskilt stöd, genom att jobba
med kvalitetsförbättringar, utveckla nya boenden och satsa på
kompetensutveckling. För att vara en långsiktigt framgångsrik
omsorgsaktör är öppenhet och kvalitet av central betydelse. Vi ser
därför steget till börsen, med breddat ägande och tydliga krav på
transparens, som viktig i vår ambition att bidra till
omsorgsutvecklingen i samhället."

Lena Hofsberger, Styrelseordförande i Ambea:
"Jag har en stark tilltro till Ambeas framtida utsikter. Det stora
intresset från nya, långsiktiga och professionella ägare bekräftar
att Ambeas konsekventa satsning på kvalitet i alla delar av
verksamheten har varit framgångsrik. Bolaget har idag en ledande
position på omsorgsmarknaden i Sverige och tillväxtmöjligheterna inom
Ambeas fokusområden, verksamheter i egen regi och boendeomsorg, är
mycket goda. Det är därför rätt tidpunkt i Ambeas utveckling att
bredda ägandet vilket kommer att leda till ett ökat förtroende för
företaget."

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/julia.agha/OneDrive%20-%20HH%20Group/Project%20An...)
"Triton" avser Triton Fund III L.P., rådgivna av Triton Managers III
Limited. "KKR" avser KKR Actor Investor S.à r.l., som indirekt
kontrolleras av KKR European Fund III, L.P., rådgivna av Kohlberg
Kravis Roberts & Co. L.P.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Tjeder, IR- och strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, Kommunikationschef
Telefon: +46 70 166 58 88
E-post: nanna.wedar@ambea.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambea/r/ambea-offentliggor-prospekt-i-samband-...
http://mb.cision.com/Main/5048/2218384/644933.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.